Nakonec dostanou občané možnost přijít vyjádřit svůj postoj k následujícímu dotazu: „Souhlasíte s tím, aby město Říčany (resp. jeho orgány) činilo v samostatné působnosti bez zbytečného odkladu takové kroky, které budou působit na orgány města v přenesené působnosti a budou směřovat ke zrušení dopravních regulací zavedených v rámci projektu Parkuj dobře v Říčanech?“

Právě v rámci akce Parkuj dobře, označované také jako Projekt Parkování pro domácí – Říčany, město zavedlo pravidla, která se řadě lidí nelíbí. Oponenti se ohrazují především proti novým zónám placeného stání, ale nelíbí se jim ani další zásahy do dopravního režimu ve městě: především omezení rychlosti na 30 km/h a instalace zpomalovacích prahů.

Naopak vedení města zpoplatněné parkování hájí s tím, že společně s dalšími opatřeními přináší zklidnění, větší bezpečnost, omezení hluku – a především brání tonu, aby říčanské ulice od pondělí do pátku fungovaly jako bezplatné parkoviště pro stovky aut denně patřících řidičům z okolí. Kritici se však ohrazují, že stejně nevyřeší parkování v nejzatíženějších oblastech: na Masarykově a Komenského náměstích a u nádraží.

Původně se odpůrci, zaštítění peticí s více než třemi tisíci podpisů, dožadovali referenda už na podzim; souběžně s konáním říjnových parlamentních voleb. Na to tehdy nedošlo; mimo jiné i v reakci na dohadování, zda zóny placeného parkování vůbec mohou být předmětem hlasování v místním referendu.

Podle stanoviska ministerstva vnitra nikoli – nicméně samo ministerstvo zdůraznilo, že jeho vyjádření není právně závazné a k jednoznačně platnému postoji by mohl svým rozhodnutím dospět jedině soud (ten pak skutečně odmítl podanou žalobu s tím, že o původně navrhované otázce v referendum hlasovat nelze).

V Říčanech proto hledali takovou otázku, jejíž znění by nevzbuzovalo pochybnosti a bylo právně v pořádku. I její znění (původně navrhované ve dvou variantách, k jejichž zformulování město přizvalo i zástupce přípravného výboru stojícího za peticí) městský úřad konzultoval s ministerstvem vnitra.

Vyjádřit své mínění bude moci přes 11,5 tisíce oprávněných voličů. Odpůrci se původně obávali, že termín referenda bude určen na dobu jarních prázdnin, kdy řada místních odcestuje mimo domov. To se nestalo: jarní prázdniny jsou pro Prahu-východ vyhlášeny o týden dřív: od 7. do 13. února.

I tak oponenti, kteří považovali za lepší počkat s referendem do říjnových komunálních voleb, nejsou spokojeni: obávají se, že hodně sousedů se může obávat nákazy koronavirem, zůstanou doma – a bude tak problematické dosáhnout účast 35 procent všech oprávněných voličů potřebnou k tomu, aby byl výsledek referenda závazný.

Radnice naopak zdůrazňuje, že zachována byla volba dne v týdnu požadovaného přípravným výborem a doba trvání proti jeho požadavku ještě o dvě hodiny prodloužena. Hlasovací lístky neobdrží občané do poštovních schránek; k dispozici budou až v hlasovací místnosti. Křížkem vepsaným do příslušného okénka pak voliči označí svoji odpověď: Ano, nebo Ne.