„Druhou nejvýznamnější oblastí z hlediska dynamiky pak je dopravní obslužnost,“ připomněl Kovács s tím, že na autobusy a vlaky má být v příštím roce posláno o 330 milionů korun více než letos. Zdůraznil také, že za poslední dva roky už nárůst představuje navýšení o 600 milionů. Mimochodem – podle hejtmanství ve veřejné dopravě přibývá ujetých kilometrů (těch je letos o 6,13 procenta více než loni) i přepravených cestujících. Aktuálně středočeské autobusy převážejí 163 tisíc pasažérů denně a vlaky 140 tisíc.

V rámci rozpočtu pro příští rok si podle slov náměstka Kovácse skokově polepšuje školství i sociální oblast, stejně jako podpora kulturního života. Prostředky pro rozdělování v rámci středočeských fondů se meziročně zvyšují o 74 milionů (včetně posílení fondů obnovy venkova či podpory dobrovolných hasičů), přičemž vznikají i dva zcela nové fondy. Z nich Kovács zdůraznil zejména 30milionový fond včasné přípravy projektů, jehož cílem je přispět k zodpovědné přípravě na další finanční období v Evropské unii. „Kdo přijde včas, bude vítěz,“ prohlásil náměstek hejtmanky.

V souvislosti s krajskými nemocnicemi Kovács upozornil, že snižují ztráty, díky čemuž bude možno více investovat. S radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robertem Bezděkem (ANO) se však shodl, že investice musí být rozumné, reálně připravené a nikoli za každou cenu: je třeba hodnotit i jejich výhodnost, návratnost i to, jaký mají vliv na podporu rozvoje zdravotní péče a její zachování. „Investice reálné, přínosné pro občany,“ pojmenoval Bezděk svou představu.

Právě zdravotnictví se stalo jednou z oblastí, v nichž opoziční občanští demokraté začali cupovat návrh rozpočtu již na tiskové konferenci přecházející jednání zastupitelů. Martin Kupka vystoupil s obavami z možného ohrožení zdravotní péče, což by podle něj mohlo hrozit zejména v nemocnicích v Kladně a Mladé Boleslavi. Upozornil také, že je třeba umět reagovat na personální krizi ve zdravotnictví. Kovács v odpovědi upozornil na 400milionovou položku takzvaných specifických rezerv, z nichž se počítá se 138 miliony právě na výdaje, které by mohly být potřebné ve zdravotnictví. Ať už se jedná o mzdy v nemocnicích i v záchranné službě či třeba schopnost reagovat na případnou poruchu klíčových přístrojů typu počítačového tomografu. Mohlo by ale třeba dojít i na opatření, jimiž by kraj musel reagovat na případný „výpadek“ malých nemocnic.

Masivnější výhrady opozice se týkaly také peněz určených pro oblast školství, přičemž náměstek Kovács upozornil, že výdaje určené na sport jsou na rozdíl od minulého rozpočtu přesunuty do jiné kapitoly. Skutečný nárůst výdajů tak představuje 4,6 procenta. Bývalý radní pro oblast školství Jan Skopeček (ODS) se však opakovaně pozastavoval nad tím, že příspěvkové organizace – střední školy a učiliště zřizované krajem – nedostanou více, aby se ředitelé třeba při plánování údržby a oprav nemuseli obávat inflačních vlivů či očekávaného nárůstu cen energií. Kovácsovou odpovědí byla dvě čísla: školství dostalo přidáno 29 milionů v rámci rozpočtu – a v průběhu roku se ještě chystá asi 50 milionů na kapitálové výdaje.

Skopečkovi se také nelíbí nárůst výše prostředků určených na stipendia pro učně a studenty mající podpořit zájem o technické obory, což se stejně příliš nedaří; Skopeček proto navrhl využít těchto peněz k pořízení moderních strojů a zařízení, aby se mladí lidé ve školách učili pracovat s technikou odpovídající 21. století. Radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (ČSSD) reagoval, že tohle se daří díky spolupráci s firmami; tam se mladí lidí dostanou k vybavení, jaké by si kraj nemohl dovolit.

Třebaže se v debatě zastupitelů objevily další podněty – například Věra Kovářová (STAN) doporučila 30 milionů určených na žákovské jízdné přesunout na rozvoj dopravní obslužnosti či Pavel Fojtík (STAN) navrhoval navýšit fond kultury a památkové péče o 10 milionů přesunutím pětimilionových částek z fondu hejtmanky a opět z žákovského jízdného – žádná revoluce se nekonala. Při hlasování zastupitelé odsouhlasili původní návrh rozpočtu předkládaný radními a doporučený i finančním výborem.

„Pro nás je zásadní, že obsahuje zdroje na žákovské jízdné a jízdné pro seniory,“ pochválil předseda klubu zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek. Ocenil i 70 milionů korun navíc pro dokončení integrace hromadné dopravy, což podle něj zlepší dopravní obslužnost i komfort pro občany. Vítá také množství peněz určených na opravy i budování silnic, stejně jako nárůst investic.