Memorandum o vzájemné spolupráci podepsaly hejtmanky v rámci 14. zasedání rady Asociace krajů ČR v Hluboké nad Vltavou. Píše se v něm, že oba kraje mají zájem na zkvalitnění vzájemné kooperace v oblastech dopravy i životního prostředí (zejména jde o témata kolem vody a odpadů) – a chtějí spolupracovat také ve sférách kultury, školství, zdravotnictví, regionálního rozvoje, stejně jako cestovního ruchu a sportu.

„Je užitečné přebírat osvědčené know-how z jednoho kraje pro druhý a naopak,“ připomněla středočeské hejtmanka Jermanová.

Nejde ale jen o vzájemnou inspiraci v oblastech, kde jeden z krajů pokročil dál než druhý. Oba společně se pustily třeba do hledání opatření vedoucích ke snížení obsahu sinic ve vodě na Orlíku – konkrétně jde o omezení přísunu fosforu do přehradní nádrže.

Podle Stráské lze společně řešit také mnohé problémy týkající se školství či zdravotnictví. „Neexistují témata, která by pro nás byla tabu. Stejně tak nejsou témata, která bychom si chtěli chránit jen pro sebe. O dobré zkušenosti se naopak rádi podělíme,“ poznamenala jihočeská hejtmanka.

Oba kraje se také společně hlásí k dalšímu, tentokrát šířeji pojatému partnerství. Před podpisem je čtyřstranné memorandum týkající se zájmů na dobudování dálnic D3 a D4 i staveb s nimi souvisejících, kdy se mají připojit ještě ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.