„Jde o službu, která je v těžkých chvílích, kdy děti přijdou o jednoho z rodičů, velmi potřebná,“ připomněla krajská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Loni už tato nová služba ve středních Čechách pomohla sedmi rodinám.

V rámci pomoci terénních pracovníků se rodičům, kteří ovdověli, dostane nejen podpory a pomoci, ale i praktických rad. Nastává totiž situace, kdy je třeba řešit spoustu úředních záležitostí a měnit řadu smluv. Navíc ovdovělý rodič často řeší otázku: bude moci setrvat ve svém dosavadním zaměstnání, jestliže ve vztahu k dětem musí zastat obě rodičovské role? I s tím „Vrběnky“ neboli terénní pracovnice mohou pomoci: zajistí vyzvednutí dítěte ze školy i jeho převoz na kroužky. „Případně, pokud je dítě v kojeneckém či batolecím věku, zajišťují nepřetržitou péči o dítě v době, kdy je ovdovělý otec v zaměstnání,“ doplnila Heřmanová.

Ředitelka Nadačního fondu Vrba Petra Glosr Cvrkalová (jež sama ovdověla, když jí bylo 31) připomněla, že podstatné je, aby pomoc byla rodině poskytnuta účelně – a pokud možno zcela bezodkladně. „Bezprostředně po kontaktování klientem navštíví ovdovělou rodinu terénní pracovník, který v rámci osobní konzultace předá rodině velmi důležité informace pro rychlé poskytnutí pomoci,“ uvedla s tím, že v prvotních chvílích bývá podstatné zvláště základní právní poradenství a upozornění na úřední záležitosti, které, jakkoli je rodinná ztráta čerstvá a tíživá, nesnesou odkladu. Mimochodem – tím terénním pracovníkem může být i sama Cvrkalová.