Kraj proto v nejbližších dnech vydá doporučení obcím k omezování odběrů vody z veřejného vodovodu k užitkovým účelům – což jsou zákazy napouštění bazénů, mytí aut, zalévání zahrádek, kropení trávníků či dopouštění vlastních studen, známé i z minulých let. Dříve však byly vydávány spíš uprostřed léta, nicméně v posledních letech se posouvají stále více do jarních měsíců.

Letos by vydání zákazů mohlo zkomplikovat život majitelům bazénů: v reakci na koronavirová opatření totiž středočeské vodárny, třeba ty v Kladně nebo v Berouně, nenabízejí jindy běžnou službu v podobě dovážení vody v cisternách; naopak vydaly doporučení, jak šetrně postupovat při napouštění bazénu z kohoutku, aby to sousedům nepřineslo problémy jak v podobě poklesu tlaku vody, tak případného zákalu zapříčiněného uvolněním usazenin v důsledku rychlejšího proudění v potrubí.

Že by po vydání krajského doporučení tyto zákazy vyrojily v masivním měřítku, však není příliš pravděpodobné. Aktuální budou v obcích, které jsou zásobovány z místních zdrojů podzemní vody. To je třeba případ omezení zalévání na Kolínsku: nejen v okolí města, ale například i v oblasti Ovčár, Velkého Oseka, Ratboře, Křečhoře, Velimi či Plaňan. V důsledku poklesu vydatnosti prameniště Tři Dvory je zde vodu z veřejného vodovodu dovoleno užívat „pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a ke smluvním technologickým účelům“. Na zalévání či plnění bazénů mají odběratelé zapomenout.

Naopak tam, kde jsou zásobováni pomocí dálkových vodárenských soustav vodou z přehrad, by obavy z žízně mít zatím lidé neměli. Vodárenské nádrže zachycující povrchovou vodu – a nejde jen o nejznámější nádrže Švihov na Želivce či Klíčava na Křivoklátsku – mají v současnosti zásoby vody dostatečné, takže odběr pro úpravny není třeba nijak omezovat. Rovněž její kvalita (odborníci hovoří o jakosti surové vody) je v pořádku.

Již od loňského léta také platí zákazy odběru povrchové vody z vodních toků k zalévání hřišť, trávníků, napouštění bazénů či nádrží a mytí aut vydané v červenci městskými úřady v Rakovníku a v Hořovicích pro správní obvody těchto obcí s rozšířenou působností. Dále až do odvolání zůstávají v platnosti zákazy odběru vody ze Zákolanského potoka na pomezí Prahy-západ a Kladenska, jež v první polovině července vydaly pro svá katastrální území obecní úřady Lichoceves, Svrkyně a Zákolany.