S podnětem k vytvoření programu pro poskytování dotací z rozpočtu kraje na obnovu památek vhodných pro společenské využití přišla před třemi roky hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) – a tato myšlenka se ujala. Už v roce 2018 bylo podáno 49 žádostí, z nichž 15 skutečně získalo podporu v celkovém souhrnu 27 milionů korun.

close Zámek Zvěstov info Zdroj: turistika.cz zoom_in

Loni bylo podáno 72 žádostí, přičemž uspělo 17 uchazečů; kraj jim přidělil dohromady 40 milionů. Pro výběr těch úspěšných jsou rozhodující nejen reference o dosavadním využití a budoucí plány po ukončení akce obnovy, ale také naléhavost opravy, připravenost stavební akce, dokončená uzavřená etapa či vícezdrojové financování – ale i dopravní dostupnost památky pro nejširší veřejnost.

Zájemci mohli získat podpory ve výši od půl milionu korun do sedmi milionů, připomněl středočeský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD), který byl i předsedou komise hodnotitelů. „Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 procent z celkových uznatelných nákladů. Dotace kraje se tak poskytuje do výše maximálního podílu 80 procent,“ připomněl Horčička.

Obnova památek podpořená krajem

- Jaroslav Kubíček (Kolínsko) – Kácov, zámek č. 1; oprava jižního křídla přízemí zámku: 4 659 714 Kč
- Matěj Stropnický (Příbramsko) – Osečany, zámek č. 1; celková obnova střechy a krovu zámku: 5 880 000 Kč
- Římskokatolická farnost, děkanství Mnichovo Hradiště (Mladoboleslavsko) – Mnichovo Hradiště, areál fary; druhá etapa rekonstrukce společenského zázemí v areálu, rekonstrukce pilířové stodoly: 1 091 951 Kč
- Město Dobrovice (Mladoboleslavsko) – Dobrovice, fara; celková obnova objektu: 5 646 667 Kč
- Obec Zvěstov (Benešovsko) – Zvěstov, zámek č. 1 (na snímku); dokončení první etapy celkové obnovy: 5 598 340 Kč
- Karel Roden (Praha-východ) – Skrýšov, zámek č. 1; restaurování výmalby interiéru a obnova podlah zámku: 5 491 111 Kč
- Obec Hvožďany (Příbramsko) – Hvožďany, tvrz č. 6; obnova špýcharu, hygienické zázemí: 1 632 217 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje