V areálu vedení KSÚS v Říčanech se ve středu objevili kriminalisté a byl omezen přístup na pracoviště, načež ve čtvrtek mluvčí organizace Petra Kučerová vydala prohlášení, že ředitel Lichtneger normálně přišel do práce – přičemž on ani kdokoli jiný z KSÚS není stíhán v kauze Hlubučka (toho mimochodem v pátek Obvodní soud pro Prahu 9 poslal do vazby). Do zaměstnání ale Lichtneger přestane docházet z rozhodnutí vedení středočeského hejtmanství. KSÚS funguje jako jedna z příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem.

Ředitel nesmí nic prozradit

O tom, že Lichtnegera vedení kraje staví mimo výkon funkce, v pátek informoval mluvčí kraje David Šíma. „Do doby zasedání dozorčí rady a zjištění oficiálních informací k vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu,“ upřesnil. S dodatkem, že kraj tak reaguje na zprávy dostupné v médiích, které v souvislosti s „Hlubučkovou kauzou“ Lichtnegerovo jméno zmiňují.

Ilustrační foto
Středočeskou správu silnic navštívila policie. Může to souviset s kauzou v Praze

Mluvčí Šíma nicméně zdůraznil, že k tomuto kroku vedení hejtmanství přistupuje pouze skutečně preventivně; „v rámci předběžné opatrnosti“. I on potvrzuje, že řediteli Lichtnegerovi v souvislosti s případem, v němž zatím figuruje 13 obviněných, nebylo obvinění sděleno – a dosud ani nebyl v rámci této kauzy vyslýchán.

Mimo výkon funkce staví vedení kraje a dozorčí rada KSÚS ředitele Lichtnegera z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) uvedla, že si od Policie ČR a dozorujícího státního zástupce vyžádá oficiální informace k roli ředitele Lichtnegera v celé kauze. Od něho samotného se vedení kraje nedozvědělo zhola nic: podepsal policii mlčenlivost.

Jasněji má být v příštím týdnu

„My se dostáváme do situace, kdy jediné informace, které máme, jsou články z médií, ve kterých paradoxně probíhá vyšetřování téměř on-line a jsou zveřejňovány nelegálně získané informace z živého vyšetřování. Média disponují vyšetřovacím spisem, disponují nahrávkami, prý i videozáznamy – zatímco my nic z tohoto nemáme a nemůžeme získat,“ posteskla si Pecková. S tím, že osloví příslušné orgány, aby jí také poskytly informace – a orgány kraje mohly odpovědně rozhodovat.

Soud, právo, zákon, justice - ilustrační foto.
Kauza kolem bývalého náměstka Hlubučka: Soud poslal do vazby i jeho samotného

Krajský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS), do jehož působnosti KSÚS spadá, uvedl, že o dalších opatřeních se má se má jednat v příštím týdnu na zasedání dozorčí rady KSÚS – a ta by měla doporučit radě kraje, jak dále postupovat. Dozorčí radu má KSÚS i přesto, že jde o příspěvkovou organizaci, u nichž takový orgán není obvyklý. Její vznik se stal reakcí na dohadování týkající se nejasností kolem veřejných zakázek v minulých volebních obdobích.

Lichtneger v čele KSÚS loni nahradil odvolaného někdejšího ředitele Zdeňka Dvořáka. Přišel ze stejné pozice v Karlovarském kraji. Vzešel z výběrového řízení s osmi přihlášenými uchazeči, přičemž jeho jmenování do funkce doporučila 11členná výběrová komise.

Jeho dosavadní působení v čele příspěvkové organizace je podle dostupných informací hodnoceno velmi kladně. Svědčí o tom i usnesení krajských radních z 2. června, kdy Lichtnegerovi schválili vyplacení mimořádné odměny. Ocenili jí řízení zimní údržby v sezoně 2021/2022, dále jeho práci na pokračování „procesů majetkové a personální optimalizace“, koncepční řešení nakládání s vegetací podél silnic včetně stromů i aktivní řešení velkého množství veřejných zakázek týkajících se důležitých silničních staveb, a to včetně úspěšného zajištění peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury na investiční akce. Konkrétní částka zveřejněna nebyla.

Změny v KSÚS po nástupu ředitele Lichtnegera:

- Nastavení mechanismů kontrol kvality práce dodavatelů, kteří zajišťují běžnou údržbu na základě rámcových smluv. Výsledkem kontrol byla například tato zjištění:

+ Nadhodnocené rozpočty
+ Pozdní výjezdy vozů zimní údržby
+ Nedodržení termínu letní údržby, zejména sekání trávy

Byla provedena nápravná opatření a rovněž uděleno několik finančních sankcí.

- V oblasti investic probíhají, zejména v posledních několika měsících, důsledné kontroly tzv. Změn během výstavby (navýšení ceny díla v průběhu stavby oproti konečné ceně, která vyplývá z výběrového řízení), a to i například z důvodu svévolné a neodsouhlasené změny technologie provádění stavby ze strany zhotovitele, kvality staveb (diagnostiky, záruční kontroly), což vyústilo, kromě dosažení značných úspor, například i v podání trestního oznámení vůči zhotoviteli. Důsledně se též kontrolují přípravy staveb, samotná provádění staveb a následně i udržení kvality díla.

- Došlo ke zrušení některých výběrových řízení připravených v minulosti, která vzbuzovala pochybnosti.

- KSÚS intenzivně, podrobně a pravidelně v měsíčních intervalech komunikuje se svou dozorčí radou, kterou informuje o svých záměrech a dalších zásadních záležitostech.

- Došlo k organizačním změnám a stanovením jasných kompetencí a zodpovědnosti, což zefektivnilo fungování společnosti.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje