Významný podíl mezi účastníky tradiční akce (která se koná již po devatenácté) mají obyvatelé domovů seniorů a pečovatelských zařízení – aktivně se však zapojují i kluby seniorů, a dokonce i jednotlivci, kteří se hlásí samostatně. Však také na ty, kteří žijí osamoceně v domácím prostředí, chce akce cílit záměrně.

Podle organizátorů má zapojení do soutěže pro účastníky velký význam; pro leckteré dokonce znamená vrchol celoročního snažení. Jde prý nejen o aktivizační prvek přinášející smysluplnou náplň volného času i těm, kteří bojují například s Alzheimerovou chorobou nebo s Parkinsonovou nemocí, ale skutečně o významnou událost, která mnoha lidem pomáhá zprostředkovávat kontakty – a dokonce jim dokáže vracet elán a chuť do života; přinášet radost i potěšení. Slavnostní setkání tvůrců spojené i s vyhlášením výsledků hostí hala C výstaviště v pátek.

Na výstavišti v Lysé nad Labem se koná také výstava Senior-handicap. Přináší nejen prezentaci všech typů sociální péče, ale také přibližuje nabídku jak služeb, tak i kompenzačních pomůcek pro různé druhy znevýhodnění. Součástí jsou mimo jiné i odborné semináře či zdravotní poradny.