„Veřejné projednání bylo zrušeno 24. ledna. Téhož dne byla informace zveřejněna na portálu CENIA,“ informovala. Oznámení o zrušení veřejného projednání by lidé také měli najít na úředních deskách.

Jedením z důvodů poněkud neočekávaného kroku je doporučení zpracovatele posudku Václava Obluka. Stav je takový, že původně předložená dokumentace byla loni vrácena k přepracování a doplnění – a její nová podoba (k níž se mimochodem krajští radní v rámci posuzování vlivu na životní prostředí v rámci procesu EIA na počátku ledna opět vyslovili negativně) byla vrácena k novému přepracování a doplnění. „Veřejné projednání se ruší i z důvodu hospodárnosti, aby se nečerpaly zbytečně finanční prostředky krajského úřadu na jeho průběh – když je známo, že se dokumentace bude znovu vracet, doplnila Frintová.

Krajský úřad je v tomto případě orgánem státní správy, který má proces EIA na starost a vysloví konečné stanovisko (přičemž stanovisko krajských radních neboli samosprávy je jen jedním z podkladů, s nimiž bude pracovat). Zpracovatel dokumentace Jiří Blažek od úřadu v nejbližších dnech obdrží požadavky, které úředníci stanoví na základě doporučení zpracovatele posudku.

Termín, kdy má vrátit upravenou podobu dokumentace reagující na předložené požadavky, není určen. Až zpracovatel předloží novou podobu záměru reagující na požadavky stanovené krajským úřadem, bude projednávání pokračovat. Jak? Zopakuje se předchozí kolečko: opětovně přepracovaná dokumentace bude zveřejněna a zaslána k vyjádření všem, koho úřady označují jako „dotčené subjekty“, potvrdila Deníku Frintová. „Poté bude následovat veřejné projednání,“ konstatovala.

Záměr vybudovat u dálnice D8 Goodman Zdiby Logistics Centre se dvěma obřími halami určenými nejen je skladování, ale i pro lehkou výrobu, se již od předloňska setkává s řadou odmítavých ohlasů. Nejen ze strany místních občanů a aktivistů; proti se stavějí i zdibští zastupitelé a radnice okolních obcí i sousedících městských částí Prahy. Odpůrci se obávají především kolapsu dopravy v souvislosti se silničním provozem, který by byl s fungováním logistického centra spojený – hovoří ale také o citelném zhoršení životních podmínek včetně dopadů na veřejné zdraví či o zdevastování krajinného rázu a o zbytečném zabírání zemědělské půdy.