Kniha nabízející zasvěcené poučení o pozoruhodných historických objektech středočeských vesnic, často unikajících hlubší pozornosti, bude zájemcům dostupná v běžné prodejní síti. Veřejnosti se představí za měsíc ve skanzenu v Kouřimi na Kolínsku, který se od 18. do 24. července stane ohniskem letošního ročníku Dnů lidové architektury.

Právě v Kouřimi se v posledních letech podařilo rozšířit expozici znovuvztyčením kapličky z Tismic, což přišlo na dva miliony. Na vybudování všech objektů, které byly do Kouřimi převezeny v rozloženém stavu a již mají vydané stavební povolení k vybudování na novém místě, by však bylo potřeba odhadem kolem stovky milionů. Kraj spoléhá na pomoc státu.

Větší investici vložil kraj také do skanzenu v Přerově nad Labem na Nymbursku, kde se za tři miliony podařilo obnovit expoziční objekty i zlepšit návštěvnické zázemí. A prakticky hotova je tvorba expozice muzea lidových staveb ve Vysokém Chlumci na Příbramsku.