Vyplývá to alespoň z její odpovědi na novinářskou otázku při páteční tiskové konferenci. Hejtmanka se vyjadřovala k tomu, jak se střední Čechy v jejích očích změnily během posledních třech desetiletí – k vývoji po sametové revoluci v roce 1989.

Zjevně si nemyslí, že by kraj měl tak dobrou pověst, jakou si zaslouží. Hned v úvodu totiž zmínila „dopad negativních informací týkajících se bývalých hejtmanů i politického boje v současnosti“. V samotném kraji spatřuje „obrovský potenciál“ – avšak s tím, že brzdou je nedostatečná infrastruktura.

Na mysli má v té souvislosti třeba situaci v malých obcích, jimž často chybějí veřejné vodovody – a zvláště kanalizace. „Na druhou stranu jsme úspěšným průmyslovým krajem,“ konstatovala – ovšem opět s odkazem na bolest v podobě chybějící infrastruktury. Zvláště v té souvislosti zmínila dálniční síť, kdy chybí dobudovat středočeské úseky klíčových dopravních tahů.

O přednostech regionu vypovídá podle hejtmanky fakt, že jde o „kraj, do něhož se logicky stěhují Pražáci“ – a to i mimo Prahu-východ a Prahu-západ. Problém však v tom, že při plánování rozvojových ploch, kde se může stavět, zůstávala stranou pozornosti třeba potřebnost mateřských školek a škol – a tyto resty se nepodaří vyřešit jinak než s pomocí státu.

Z dalších předností Jermanová zmínila obrovský potenciál v cestovním ruchu (s tím, že v této oblasti střední Čechy „lopotně dobíhají ostatní kraje“). Pochválila, že se v kraji daří vědě a výzkumu, což je podle ní směr, kterým se region má dále ubírat; důraz na inovace považuje za jednu ze základních strategií. Jako závody slibující velké možnosti jmenovitě uvedla Škodu Auto v Mladé Boleslavi, TPCA v Ovčárech u Kolína a skupinu Valeo s jejími aktivitami v Rakovníku, Žebráku i u Milovic – čili vesměs velké firmy z oblasti automobilového průmyslu.

Je však třeba brát v úvahu také význam metropolitní oblasti včetně současné i budoucí role středních Čech jako „komfortnějšího sídliště pro Prahu“, a to včetně zájmu developerů. To je nutno mít na zřeteli třeba při plánování rozvoje sítě vodovodů a kanalizací či například možností cestování. „Ve spolupráci s obcemi chceme také řešit nakládání s komunálním odpadem,“ připomněla hejtmanka. V té souvislosti uvedla, že vedení kraje velmi usiluje o investici Skupiny ČEZ – jde o záměr vybudovat ZEVO neboli zařízení pro energetické využití odpadu v areálu Elektrárny Mělník – a právě v návaznosti na ni usiluje o masivní investice do rozvoje sítě na Mělnicku i do železnice. Projekt spalování odpadu má totiž i řadu odpůrců, k jejichž hlavním námitkám patří obavy z neúměrné dopravní zátěže spojené jak s dovozem odpadu, tak s odvozem strusky a popílku na skládky.

Jermanová také vyslovila přání, aby se podařilo dosáhnout toho, že lidé z okolí Prahy Středočechy nejenom budou, ale také se jako Středočeši začnou cítit; aby byli s regionem „více svázáni“. I k tomu chce hledat cesty ve spolupráci s obcemi.