Už z minulosti je známá jeho součinnost třeba s Oblastním muzeem Praha-východ nebo s Hornickým muzeem v Příbrami – mimochodem prvně jmenované spravuje Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech a druhé Památník Vojna s expozicí věnovanou obětem komunismu – a společně jejich týmy napíraly svou pozornost i na práci se školami. Pod odborným vedením historiků natáčely pamětnické vzpomínky i skupiny studentů či žáků. A vedly si překvapivě zdatně; jen někdy potřebovaly pomoc při rozlišení, co je opravdu podstatné a která část vyprávění má charakter ryze osobních pocitů, připomněl již dříve ředitel příbramského muzea Josef Velfl. Nebo bylo třeba vysvětlovat, proč si zpovídaní lidé vybavují souvislosti některých událostí odlišně, než se probíralo v hodinách dějepisu.

Bioplynová stanice v Kněžicích.
Povznesení kraje má pomoci cirkulární ekonomika. Leccos už střední Čechy dovedou

Nově schválené memorandum na to navazuje: počítá s tím, že Post Bellum bude spolupracovat se zaměstnanci krajem zřizovaných muzeí a památníků i se školami, přičemž se bude pokračovat v pracích na nahrávkách. Ústav poskytne pedagogům i jejich svěřencům všestrannou podporu: metodickou, organizační, ale i technickou.

Radní pro oblast kultury a památkové péči Jan Jakob (Spojenci-TOP 09) ve čtvrtek ocenil dřívější zkušenosti, jež ukazují, že školní týmy dokáží najít oporu v muzeích Středočeského kraje; rady pracovníků muzeí napomohou tomu, že výstupy práce studentů i dětí opravdu až překvapí. „Jejich historici upevní základní znalost historické práce jako je zdrojování informací, hodnocení pramenů, anebo časová korekce výpovědi pamětníka,“ upřesnil Jakob. „V loňském roce kraj poprvé vyzkoušel spolupráci mezi školou a muzei v Týnci nad Labem, Kralupech nad Vltavou, Kladně a v Příbrami. Letos budou školy spolupracovat s Muzeem Mladoboleslavska, berounským Muzeem Českého krasu a Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře,“ upřesnil.

Memorandum, které má platit do 31. 12. 2023, počítá s tím, že do budoucna budou s historiky konzultovány výběry pamětníků tak, aby získané výpovědi byly provázány na aktuálně sledovaná témata.

Z debaty o zapojení středočeských školáků do projektu Příběhy našich sousedů.
V Příbězích našich sousedů školáci oživují mizející vzpomínky

Krajská memoranda o spolupráci
Memorand o spolupráci má kraj uzavřenou spoustu. Jejich inventura, jež byla přednedávnem zveřejněna na webových stránkách krajského úřadu, připomíná dvě z oblasti bezpečnosti a krizového řízení, šest týkajících se dopravy, hned dvacet k zahraniční spolupráci, tři se vztahují ke kultuře a památkové péči, deset pojednává o regionálním rozvoji a cestovním ruchu. Stranou pozornosti nezůstaly ani další sféry činnosti: sociální oblast (1 memorandum), školství a vzdělávání (8), zdravotnictví (2) či životní prostředí a zemědělství (4). Z některých dokumentů však během let, která uplynula od jejích podepsání (nejstarší memoranda za kraj uzavíral ještě historicky první středočeský hejtman Petr Bendl z ODS) vyprchala veškerá aktivita. Naopak jiné dokumenty zůstávají velmi aktuální.