„Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje o 7 až 10 % z celkového počtu případů. Z celkového pohledu na hodnocená kritéria představuje Středočeský kraj po Praze nejvíce zasaženou část České republiky. Incidence případů za 14 dní se blíží k hranici 300 případů na 100 tisíc obyvatel,“ uvedla sekce hlavní hygieničky ve zprávě o současné koronavirové situaci.

Ordinace praktického lékaře v Libušíně.
Léčení na dálku už je dnes běžnou praxí

Podle odborníků většina případů připadá na mladší a střední generaci, výskyt u mladší generace je navázán ke školám, kdy dochází k větším sociálním interakcím, jak ve školách, tak i v rámci sportovních a zájmových činností, které se po prázdninách opět rozběhly.