Jsou připraveny doprovodné programy, výstava prací žáků Základní umělecké školy a různé aktivity pro děti.

Vystavena bude technika IZS spojená s ukázkou první pomoci. S tématem slámy a zemědělství souvisí i výstavy zemědělské techniky a hospodářských zvířat.

Prvomájová slavnost v parku U Tří pávů, Kutná Hora 1. května 2023.
Park U Tří pávů v Kutné Hoře nabídne v září koncerty i divadelní představení

Pořadatel, závod UCED Bio, nechá virtuálně nahlédnout i do provozu na výrobu tepla a elektřiny z biomasy. Tam vždy zpracují i slámu použitou na Slámohraní.