Změnit situaci mělo dvojí hlasování na jednání středočeských zastupitelů – jejich kombinace ale ztroskotala. Představa, že klub povede Jiřina Fialová (KSČM) z pozice místopředsedkyně, vzala zasvé.

Přesně podle jednacího řádu

Problém se objevil poté, co v zimě ze zdravotních důvodů odstoupil dosavadní předseda výboru Ivo Šanc (STAN) – a klub Starostů následně ani při opakovaných hlasováních nezískal dostatečnou podporu pro svůj návrh, aby se jeho nástupcem stal stranický kolega Pavel Fojtík; nikoho jiného STAN nechce.

To, že se předsedou stane zástupce nejsilnější opoziční strany, bývá obvyklé – avšak nemusí to být pravidlem. A jestliže klub zůstal bez předsedy, postupně na jeho jednání přestali docházet zástupci opozice. S tím, že pokud jednací řád výslovně stanoví, že jednání svolává předseda a nikoho dalšího nezmiňuje, nestačí pozvánka od některého z místopředsedů (vedle Fialové jím tehdy byl a stále i zůstává Martin Smetana z opoziční ODS).

Změna nakonec nepomohla

Provizorní řešení se našlo až v červnu. Tehdy krajští zastupitelé kývli na návrh hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), aby pověřili svoláváním a řízením jednání kontrolního výboru místopředsedkyni Fialovou – s tím, že definitivně se záležitost upraví srpnovým hlasováním o změně jednacího řádu pro všech deset zastupitelských výborů. Ta sice nyní schválena byla, takže z pohledu jednacího řádu nic nebrání tomu, aby jednání za nepřítomnosti předsedy svolával a vedl místopředseda – přesto se však místo konečné tečky vrátil problém na začátek.

Problém nastal ve chvíli, kdy zastupitelé v návaznosti na změnu jednacího řádu hlasovali o návrhu hejtmanky, aby Fialová byla jako místopředsedkyně určena k zastupování předsedy kontrolního výboru, a to až do zániku mandátu. Zdánlivá formalita přinesla překvapení: 29 hlasů „pro“ ke schválení nestačilo, když se pět přítomných zastupitelů vyslovilo proti a dalších devět se zdrželo hlasování. Což znamená, že jednání kontrolního výboru stále nemá kdo svolat.

„Pojďme navrhnout dalšího místopředsedu,“ reagoval Jan Skopeček (ODS) – se zjevným odkazem na stranického kolegu Smetanu. Z těchto představ ho však vyvedli jak hejtmanka, tak radní a předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman, a to se shodným argumentem. „Před několika hodinami jsme schválili změnu jednacího řádu, podle níž by místopředseda měl být zastupitel,“ konstatoval Herman.

Mít kontrolní výbor je povinnost

Kontrolní výbor zastupitelstva je jedním z výborů, jež orgány samosprávy musí zřídit povinně. Stejně jako v dalších výborech v něm působí zástupci koalice i opozice – a také další nominovaní členové schválení zastupitelstvem. Jeho úkolem je odhalovat nedostatky a upozorňovat na ně; nemá ale pravomoc k jakýmkoli nápravným opatřením – ta už pak jsou věcí zastupitelstva. Podle slov Fialové měl středočeský výbor mimo jiné rozpracováno prověřování konkrétní zakázky krajské správy silnic.