Na rozdíl od jednorázových akcí má kniha s řadou málo známých faktů i zajímavostí představovat trvalou hodnotu. Přibližuje deset dekád středočeské historie a současnosti od roku 1918 do roku 2018 – a její unikátnost potrhuje fakt, že není určena k prodeji. Získat ji lze pouze darem. S jejím obsahem se přesto může seznámit každý zájemce: na www.slavime100let.cz.

Soustředit zajímavá fakta o tom, jací lidé na území nynějšího Středočeského kraje žili a žijí i jak se podíleli na vývoji státu, se podařilo díky spolupráci rozsáhlého projektového týmu. Do příprav se zapojili nejen pracovníci hejtmanství a muzeí i dalších příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury, ale nechyběli ani další partneři: historikové, odborní poradci či zástupci četných institucí.

Podařilo se připravit texty i soustředit bohatý obrazový doprovod – na 216 stranách je celkem 518 fotografií, ilustrací a dokumentů – ne však jako pouhou učebnici nebo encyklopedický přehled. V deseti kapitolách věnovaných jednotlivým desetiletím totiž nechybí ani spousta zajímavostí či příběhů, o nichž se jinde dočíst nelze. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) si pochvaluje: výsledkem je pestrá mozaika událostí napříč krajem i stoletím, která Středočeský kraj přibližuje jako území s bohatou historií, mnoha významnými osobnostmi v různorodých oborech, architektonickým bohatstvím, ale také na svou dobu vždy velmi vyspělým průmyslem.

„Kniha je dílem s trvalou hodnotou, která bude sloužit nejen k reprezentativním a propagačním účelům, ale má i nenásilně vzdělávací charakter,“ uvedla hejtmanka. S tím, že jde o nadčasovou publikaci, která propaguje nejen Středočeský kraj, ale i českou státnost jako takovou. Ocenila rovněž vedlejší pozitivní efekt: během příprav se podařilo se navázat spolupráci napříč institucemi státního a nestátního sektoru.

Vzhledem k poměrům, které panují mezi středočeskými politiky, lze očekávat, že někteří z krajských zastupitelů se budou intenzivně zajímat o konkrétní výdaje, které s přípravou knihy byly spojeny. Její vznik ovšem pro členy krajského zastupitelstva není překvapením – projektu vyslovili podporu již před rokem.