Na ukončení všech soudů se představitelé obou stran dohodli na sklonku uplynulého roku – s tím, že se bude dál jednat o finančním vypořádání. Skutečně se tak stalo, potvrzuje středočeský radní Robert Bezděk (ANO), který má sice na starosti bezpečnost a zdravotnictví, avšak jakožto právník také vede za kraj vyjednávání týkající se této oblasti: bývalého letiště Boží Dar a okolí.

Skutečně je soudům konec; počátkem března byl ukončen poslední spor o neplatnost odstoupení kraje od nájemní smlouvy a trvání nájemního vztahu, potvrzuje Bezděk. „Kraji tedy již nic nebrání ve volném nakládání s touto lokalitou,“ připomněl radní s tím, že předpokládá značný zájem ze strany investorů.

Představitelé kraje včetně hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) se opakovaně vyjádřili, že chtějí pro tuto oblast získat partnery zaměřující se na technologie a inovace. Tedy aktivity podobné testovacímu pracovišti společnosti Valeo, která zde již působí. Testuje automatizované systémy pro automobily – přičemž areál, který využívá, se chystá významně rozšířit. Už v minulosti se například hovořilo o zájmu českého zastoupení výrobce leteckých motorů GE Aviation. Radní pro oblast investic a veřejných zakázek Martin Herman (ANO) nicméně připomněl, že jednání s možnými investory majícími zájem působit v blízkosti Milovic se vede více.

S významnějším rozšiřováním rezervace velkých kopytníků, již v oblasti provozuje obecně prospěšná společnost Česká krajina, představitelé kraje zřejmě aktuálně nepočítají. O podílu částí území vyhrazených pro rezervaci a pro podnikatelské aktivity se však ještě bude debatovat; pevně určeno zatím nic není, vyplývá ze slov radního Bezděka. Ten nyní považuje za nejdůležitější pokračovat na území někdejšího vojenského prostoru v sanačních pracích. „Chci také dosáhnout toho, aby společnost Mladá RP odvezla suť,“ odkázal na demolice, které byly provedeny v režii bývalého nájemce. Potvrdil informaci Deníku, že představitelé kraje stále chtějí vycházet z ujednání, uzavřeného jako dodatek k vypovězené smlouvě, podle něhož nájemce trosky (určené k likvidaci, ale obsahující i dále využitelnou surovinu v podobě železa z výztuží) odkoupil za 1 Kč.

S ukončením soudních sporů byla také odblokována částka ve výši 8,161 milionu korun, již kraj získal od nájemců po vypovězení smlouvy s RP Mladá k 4. srpnu 2016. Pak v lokalitě nadále působila firma Valeo, území však v době vedení soudních sporů (do jejichž uzavření měly být peníze blokovány) sloužilo i dalším účelům. Nepřehlédnutelné bylo třeba dočasné parkování aut vyrobených ve Škodě Auto, ale i konání různých akcí – včetně hudebního festivalu Votvírák.

Uspořádat finanční záležitosti mezi krajem a RP Mladá bude mnohem náročnější. Podle původní smlouvy, koncipované tak, že nájemce část zaplatí v penězích a část si „odpracuje“ zajištěním demolic objektů a sanací území, firma zaplatila 25 milionů. Jako nespotřebované nájemné jí kraj vrátil 20,659 milionů (zbytek si mezi roky 2010 a 2016 „odbydlela“). Z pronájmů částí území, jež stát převedl na kraj po odchodu sovětské armády v roce 1991, tak kraj získal 13 milionů: osm plus pět.

Okolnosti samotného vyrovnání, v němž půjde o to, kolik zaplatí za provedené demolice, zatím lze jen odhadovat – a není pochyb o tom, že se bude jednat o náročné vyjednávání. Hodnotu provedených prací má vyčíslit soudní znalec, kterého kraj již zvolil ve výběrovém řízení. K tomu Bezděk Deníku řekl, že kraj znalce vybíral sám; bez účasti partnerů k vyjednávání z RP Mladá. Toho, že by snad mohlo hrozit zpochybňování výsledků, které by měly být k dispozici v červenci, se radní neobává. „Každý soudní znalec je dostatečně fundovaný,“ zdůraznil. Připouští nicméně, že jak se jednání vyvinou dále, není jednoduché odhadovat. „Uvidíme,“ poznamenal.