„Výkresy a literární díla do ní poslalo přes dva tisíce dětí z celé republiky,“ připomněla Vlasta Suchánková ze středočeského policejního ředitelství. Upřesnila, že obrázků dorazily dvě tisícovky – a textů pak na dvě stě. Které z těchto prací byly nejzdařilejší, organizátoři slavnostně vyhlásili v pátek 21. června v Muzeu Policie ČR na pražském Karlově.

Úspěšným dětem ze školek a žákům základních škol tam předávali věcné dary od partnerů dva policejní generálové: ředitel středočeské policie Václav Kučera a končící ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch, který se brzy stane jeho kolegou v čele sousedního krajského ředitelství – má totiž šéfovat policii v Praze.

U předávání cen nechyběl ani ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Připomněl, že již nyní se připravuje další téma pro podzimní kolo soutěže. Pro dětské návštěvníky i jejich doprovod se také stala zážitkem možnost si zdarma prohlédnout expozice muzea.

Ředitel středočeské policie Kučera vyzdvihl vysoký počet dětí, které se do soutěže zapojily – což podle jeho slov znamená, že tento preventivní projekt skutečně dokáže oslovit. „Dva tisíce výkresů na téma bezpečného poutání a dvě stovky literárních děl – to je opravdu úctyhodné číslo a dětem i pedagogům patří poděkování,“ zdůraznil Kučera. Ocenil současně fakt, že se původně regionální soutěž podařilo rozšířit do celé republiky.

Šéf dopravní policie Lerch pochválil i výběr tématu: na bezpečné poutání je nutné stále upozorňovat – a prostřednictvím dětí třeba i oslovovat dospělé. Z hlediska správného používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček je totiž ještě co dohánět. „Každý pátý smrtelně zraněný spolujezdec při dopravních nehodách je bohužel nepřipoutaný,“ upozornil na varující čísla.

V té souvislosti naznačil, že zaměřit pozornost právě na děti vidí jako správnou cestu. „Výtvarná soutěž vnáší debatu o bezpečnosti silničního provozu nejenom do škol, ale i do rodin, kde se členové napříč generacemi ovlivňují; upozorňují se navzájem na to, jak se na silnicích chovat bezpečně,“ uvedl Lerch.