Přímo text dokumentu odkazuje na to, že jde o výsledek dlouhodobého zápasu mezi středočeskými politiky debatujícími právě z Pánkova podnětu o financích ve správě silnic a jejím hospodaření s majetkem kraje. Už před středočeským politickým zemětřesením v říjnu 2017, kdy byla ODS součástí krajské koalice a on zastával post předsedy finančního výboru krajského zastupitelstva, upozorňoval hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou a radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (oba ANO) na své podezření, že ve správě silnic mohlo docházet k machinacím se zakázkami vedoucím ke způsobení škody. V červenci 2017 propočítal možnou škodu na 670 milionů korun. V té souvislosti je dobré vědět, že krajská správa silnic nejsou žádné dvory plné sypačů, finišerů, silničních válců a pracovníků v oranžových vestách, jak by snad někdo předpokládal. Její činnost lze stručně shrnout do několika slov: kanceláře, počítače – a najímání firem na provedení prací.

Závěry Pánka, který důkladné prověření zakázek správy silnic neúspěšně prosazoval i na jednání finančního výboru a krajského zastupitelstva, Jermanová odmítla jako zcela mylné. (Mimochodem – šlo o zakázky z předchozího volebního období, kdy ona ani Petrtýl v čele kraje nestáli.) Pánek však trval na svém a ohrazoval se proti tomu, že současné vedení kraje nespustilo rozsáhlou kontrolní činnost. Ani v tom podle hejtmanky neměl pravdu.

Chytré hodinky Apple Watch
Z výhodné nabídky e-shopu se vyklubal podvod

Věci nakonec dospěly k zadání auditu, který zásadní pochybení neodhalil. Podle Pánkových slov ani nemohl, jestliže šlo o běžné zkoumání auditorů, zatímco on požadoval hloubkovou prověrku ve formě forenzního auditu. Na to hejtmanka namítala, že na zadání pro auditory se podíleli i zástupci „jeho“ ODS. Jermanová dokonce opakovaně zdůrazňovala, že i zvolenou auditorskou firmu doporučil její někdejší náměstek Martin Kupka z ODS. Pánek se nicméně ohrazuje proti „bezzubému zadání“. „Audit provedla firma BDO, která se mým podnětem ani mými podezřeními vůbec nezabývala,“ zopakoval ve středu své dřívější výhrady.

Spor o spolupracovníka

Mezitím se strhly spory o to, koho si Pánek přizval jako pomocníka a neoprávněně – alespoň z pohledu hejtmanství – mu umožnil přístup k dokumentům správy silnic. Kraj v té věci dokonce podal trestní oznámení. Proti němu se Pánek ohrazoval s odkazem na posudek právníka Sokola – s tím, že bylo účelové a bezpředmětné.

Podobné hodnocení se opakuje i v nynějším Pánkově trestním oznámení – a je tam také zhutněno, co Deník takto souhrnně a nahlas původně neslyšel a o mnohém se dalo jen spekulovat: „Dne 9. 1. 2018 bylo na oznamovatele (míněn Pánek) podáno zcela neopodstatněné a zjevně účelové trestní oznámení z důvodu podezření na spáchání trestného činu dle ustanovení § 256 TZ (jde o zjednání výhody při zadání zakázky nebo při veřejné soutěži), jež bylo odůvodněno tím, že v rámci kontroly při zpracování analýzy hospodaření krajské správy a údržby silnic využil oznamovatel odborné pomoci konzultanta ze společnosti Ernst & Young Audit, která se následně účastnila výběrového řízení na zpracování oznamovatelem navrhovaného auditu.“

Ilustrační foto
Bypass, to není pouze operace pro seniory

Spor o začernění smluv

Po vypracování auditu následovalo delší období tahanic kolem podoby, v jaké krajský úřad zprávu auditorů, anonymizovanou samotnou společností BDO Advisory, poskytl zastupitelům: údaje o konkrétních smlouvách byly začerněné. To nynější krajskou opozici popíchlo; vehementně a hodně nahlas se dožadovala kompletního dokumentu bez začerněných míst. Jen toto handrkování se protáhlo na devět měsíců. Nakonec nicméně opozičníci z řad STAN a ODS prosadili svou. Ani pak však nenastal klid zbraní. Pánek, jenž nachází podporu právě i v řadách STAN, má jasno: „Audit byl lajdácky a povrchně zpracovaný a vůbec se nevěnoval ani i základním nehospodárnostem v krajské správě a údržbě silnic.“

Nadále trvá na prověření a prošetření původních podnětů – a nyní očekává, že k posouzení, jaké kontroly jsou potřebné, dospějí orgány činné v trestním řízení. „Oznamovatel po vynaložení veškerého úsilí k prověření hospodaření a financování krajské správy a údržby silnic s majetkem Středočeského kraje v současnosti již nevidí jinou možnost, než podání tohoto podnětu,“ napsal Sokol do úvodu podání nazvaného Podnět k prověření skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu. „Nadále nedisponuje prostředky, kterými by bylo možné řádně a objektivně prověřit níže uvedené skutečnosti,“ zdůvodňuje. „Podnět“ shrnuje rozbory zakázek a vývoj kauzy na devíti stranách textu, přičemž nechybí tabulky ani grafy.

Ilustrační snímek
Zálohy na nové kotle mají být nově k mání i pro nejchudší oblasti

O policii se už mluvilo

Už počátkem listopadu 2017 hejtmanka Jermanová, zdůrazňující, že kontroly ani audit neprokázaly žádná závažná pochybení, napsala na svém facebooku na Pánkovu adresu: „Způsob kriminalizace lidí a institucí bez řádného prošetření považuji za velmi závažný společenský jev. Pokud pan Pánek veřejně šíří velmi závažná obvinění, měl se obrátit na orgány činné v trestním řízení – a tyto své důkazy předat policii.“ Nyní lze očekávat možné spory kolem načasování Pánkova trestního oznámení a váhy argumentů, jež jsou v něm obsaženy.

Aktuálně se hejtmanka věnuje především mateřským povinnostem. Současný vývoj záležitosti kolem sporů o hospodaření ve správě silnic komentoval pro Deník předseda zastupitelského klubu ANO a radní pro investice a veřejné zakázky Martin Herman (ANO): „K opakovaným výhrůžkám pana Michaela Pánka v souvislosti s prošetřováním auditu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje se vedení kraje několikrát vyjadřovalo během jednání zastupitelstev kraje i do médií. Na podání trestního oznámení má právo každý, kdo je přesvědčen o tom, že není konáno v souladu s platnou legislativou – a nikdo by toto právo neměl nikomu upírat.“ Právě Herman ve středu upozornil na citovaná hejtmančina slova z 8. listopadu 2017, jimiž Pánka vyzývala, aby v případě, že má podezření na porušování zákona, dal podnět policii.

Ilustrační foto.
Garáže nejsou. A když ano, zaplatíte za ně majlant