„Předmětem jednání by měla být informace od zástupců Diama o regionální koncepci v otázce nakládání s odvaly na Příbramsku. Na toto jednání budou přizváni i odborníci z Ochrany podzemních vod, kteří pro Diamo zpracovávali průzkum a hodnocení rizik deseti odvalů v okolí Příbrami," uvedla příbramské radnice Pavlína Svobodová.

Koncepce odtěžování i navržené technologie byly v předchozích měsících porovnávány s připomínkami k těžebním záměrům na Příbramsku z posledních let a budou předmětem diskuze s obecními úřady tak, jak bylo dohodnuto v Milíně na červnové schůzce, která se konala poté, co se dotčené obce a osady (Příbram, Brod, Žežice, Konětopy, Milín…) vzbouřily proti odtěžení haldy číslo 15 u Brodu.

Suchá, nebo mokrá metoda?

O odtěžení kameniva z největší haldy v příbramském revíru usiluje soukromá společnost Ekototalbau CZ, která tvrdí, že těžba kameniva z odvalu šachty číslo 15 by se v okolí zásadně neprojevila. Prosazuje ale takzvanou suchou metodu, o jejíž nezávadnosti obyvatelé a zástupci dotčených obcí silně pochybují. Podle odborníků je šetrnější metoda mokrá.

Zástupci Diama, které je správcem hald, nakonec přišli se slibem, že podnik smlouvu se soukromou společností nepodepíše a že by sanaci odvalů Diamo mohlo zvládnout vlastními silami. Zda to tak skutečně bude, ale vyplyne až ze zpracované koncepce.

Čtěte také: Uranová halda u Příbrami se zatím těžit nebude