„V době, kdy ochranáři zakazují lidem mít na svém pozemku v CHKO Křivoklátsko třeba jen maringotku a udělují pokuty za podle mého názoru banálnosti, nepochopím, že zde roste nedaleko řeky za pomoci těžkých strojů tento objekt,“ obrátil se na nás s žádostí tento člověk, který si přál zůstat v anonymitě. (Redakce jeho totožnost pochopitelně zná.)

Fotografii jsme přeposlali nejprve Správě CHKO Křivoklátsko s dotazem, zda pozemek, na kterém se staví, patří ještě do CHKO Křivoklátsko a pokud ano, tak co vedlo Správu CHKO Křivoklátsko k tomu, aby stavbu povolila. Žádnou odpověď jsme ale do konce února neobdrželi.

Obrátili jsme se proto přímo na Ministerstvo životního prostředí ČR se stejnou otázkou. Tisková mluvčí Michaela Jendeková nám odepsala: „Na základě informací od správy CHKO Křivoklátsko sdělujeme, že předmětný pozemek se nachází ve III. zóně CHKO Křivoklátsko, v zastavitelném území podle schváleného územního plánu. Ohledně konkrétních důvodů povolení, které správa vydala, se, prosím, obraťte na tamní pracovníky. Podle mých informací váš první dotaz neobdrželi, došlo pravděpodobně k nějakému komunikačnímu šumu.“

Znovu jsme tedy oslovili Správu CHKO Křivoklátsko a její vedoucí Petr Hůla vysvětlil: „Na to je jednoduchá odpověď. Pokud neexistuje právní důvod stavbu zakázat, je možné ji povolit. Tak to zkrátka v demokratických státech chodí. Ve III. zóně CHKO, je-li pozemek v rámci územního plánu zahrnut do zastavitelné části obce, se prostě stavět může. Správa se potom zabývá pouze otázkou architektury z hlediska krajinného rázu.“