V belgické metropoli, kde se nyní koná Evropský týden regionů, pobývá od pondělka do středy hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). V úterý se zúčastnila workshopu nazvaného Promoting City of the Future, uspořádaného v budově Evropského výboru regionů.

Pozornost účastníků workshopu zaujala prezentace představ o novém „městě budoucnosti“, jež by mohlo být vybudováno na území někdejšího vojenského výcvikového prostoru u Milovic na zeleném drnu – s využitím možností, které pro fungování takového celku poskytují nejnovější technologie současnosti. Krajský úřad informoval na svém webu, že samostatné prezentace byly věnovány těmto plánům „z pohledu architektury, urbanizace, použitých technologií i financování“.

V minulém týdnu, krátce před cestou do Bruselu, k tomu hejtmanka Deníku řekla, že zástupci kraje mají čerstvě k dispozici expertní analýzu zadanou na základě usnesení krajského zastupitelstva, jež rozebírá nabízející se možnosti. „Musíme posoudit, jak jsou naše představy realizovatelné. Myslím, že z větší části realizovatelné budou,“ konstatovala. S tím, že aktuálně se s tímto dokumentem seznamují zástupci odboru regionálního rozvoje krajského úřadu i Středočeského inovačního centra. Další debaty o plánech na vznik města budoucnosti by měla nasměrovat právě tato studie.

Vedle exkurze do budoucnosti došlo v Bruselu také na představení středních Čech současnosti. Hejtmanka kraj přiblížila jako území v srdci České republiky s velkým rozvojovým potenciálem – byť socioekonomická analýza upozorňuje třeba na prozatím „ne zcela dostačující infrastrukturu a nedostatek vlastních zdrojů regionu na financování rozvoje území“. A téměř tři pětiny obyvatel jsou nyní závislé na dojíždění za prací do Prahy. Za potřebné pro střední Čechy hejtmanka v Bruselu označila zlepšení kapacity služeb a jejich rozvoj, zvýšení kapacity mateřských a základních škol i ubytovacích zařízení – a také zajištění dobrého přístupu ke zdravotní péči a sociálním službám.

Budoucímu rozvoji hodlá vedení kraje napomoci tím, že se bude zaměřovat na podporu firem s inovačním potenciálem a jejich přivádění do regionu; třeba právě do rozvojového území u Milovic. „To je jeden z hlavních úkolů našeho SIC, Středočeského inovačního centra,“ zdůraznila hejtmanka v Bruselu. „V kraji se skutečně skvěle daří vědě a výzkumu, a proto je důraz na inovace směr, kterým se náš region má a bude dále ubírat. To vše s důrazem na ochranu přírody, rozvoj služeb i bydlení,“ zdůraznila Jermanová.