„Více než čtvrtina obyvatel Středočeského kraje, 27 procent, není spokojena se současným bydlením. Od celorepublikového standardu (24,1 procenta) se tak liší o tři procenta, shrnul jeden z hlavních závěrů ředitel Ekonomických staveb David Mencl.

Převažují domy ve vlastnictví

Poznatky z průzkumu se shodují s údaji Českého statistického úřadu, podle nichž většina Středočechů žije v domcích. Podíl dotázaných, kteří bydlí v rodinném domě v osobním vlastnictví, dosáhl rovných 46 procent (celorepublikově to dělá 32,6 procenta). Vlastní byty naopak v kraji obývá jen 13,5 procenta účastníků výzkumu (oproti celorepublikovým 23 procentům). I díky vysokému podílu rodinných domů je zřejmě vyšší také procento Středočechů, kteří bydlí společně s rodiči nebo příbuznými: v kraji jde o 14,3 procenta, naopak celostátně 11,5.

Ačkoli by pohled na inzerci mohl naznačovat opak, proti zbytku republiky se ve středních Čechách těší menší oblibě pronájmy bytů – v kraji dosahují podílu 15,1 procenta, zatímco v celostátním měřítku 22,4. Méně v kraji táhnou třeba i družstevní byty (ty se 4,8 procenta mimochodem zaujímají naprosto shodný podíl jako bydlení v pronajatém rodinném domě).

Pokud se Středočeši měli vyjádřit k tomu, zda jim bydlení v pronájmu – ať už jde o byt, nebo o dům – vyhovuje, či nikoli, poměr názorů dosáhl 28:64; osm procent volilo možnost „nedokážu říci“. V celorepublikovém měřítku jsou pronájmy přijímány příznivěji. S těmito postoji jsou v souladu i odpovědi na otázku, jak důležité je vlastní bydlení. Jako „velmi důležité“ je v kraji vidí 72,2 procenta respondentů, variantu „spíše důležité“ pak označilo dalších 15,9 procenta (celorepublikově se jedná o 64,1 a 22,5 procenta).

Blízké si chválí polovina lidí

K lidem, s nimiž žijí, mají Středočeši častěji poněkud dál, než je běžné jinde. „Za negativní označilo vztahy v domácnosti 10,5 procenta Středočechů,“ upozornil Mencl s tím, že celorepublikově je to méně: 8,6 procenta. Hodnotit vztahy mohli lidé na desetibodové stupnici. Ta ukazuje, že v kraji lze více pociťovat hlavně oba extrémy. „Jedničku“ za mizerné vztahy volilo ve středních Čechách 1,9 procenta a jen o málo příznivější „dvojku“ 0,9, zatímco celorepublikově jsou tyto hodnoty poloviční: 0,9 a 0,4. Naopak desítku za vztahy „zcela dobré“ udělila polovina lidí. Ve středních Čechách ji volilo 50,9 procenta dotázaných, celorepublikově 46,8. Hodnoty kolem středu zvolené škály se ve středních Čechách a celé republice výrazněji neliší.

Také v úvodu zmiňovanou spokojenost s vlastním bydlením mohli lidé hodnotit na stupnici o deseti bodech. Rovněž zde byli Středočeši ráznější v obou extrémech. Jednobodovou nespokojenost jich vyjádřila čtyři procenta, zatímco celorepublikově to bylo o jedno procento méně – a desítku odrážející naprostou spokojenost volilo v kraji 24,6 procenta respondentů (oproti 20,4 za Českou republiku).

Co hraje roli při výběru domova

Kritérium  Střední Čechy Česká republika
Cenová dostupnost bydlení  93,7 procenta  94,5 procenta
Velikost domu/bytu  85,7 procenta  87,2 procenta
Čas dojezdu do práce  84,9 procenta  78,0 procenta
Zahrada, blízkost přírody  81,7 procenta  81,7 procenta
Občanská vybavenost v okolí (školka, škola, obchody…)  77,0 procenta 76,3 procenta
Sousedé 76,2 procenta  75,2 procenta
Lokalita (blízkost centra či většího města, bezpečnost…)  72,2 procenta  76,5 procenta
Vybavení domu/bytu (interiér…)  65,1 procenta  63,5 procenta

Zdroj: výzkum společnosti IPSOS