Podíl nezaměstnaných osob v rámci kraje dosáhl v rámci kraje na konci října 2,98 procenta, když se podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí snížil během měsíce o 0,14 procentního bodu. Meziroční pokles dosahuje 0,29 procentního bodu.

Bez práce zůstává 26,5 tisíce lidí

Uchazečů o zaměstnání evidovaných úřady práce během října ubylo 1283. I tak jich v kraji zůstalo 26 504. Nejvíce na Kladensku (4884), Mělnicku (3030) a Příbramsku (2766). Naopak volných míst, jež nahlásili zaměstnavatelé (kteří však takovou povinnost nemají a záleží na jejich úvaze, zda dojdou k závěru, že nabízení volné pozice prostřednictvím úřadu práce by jim mohlo pomoci najít nového pracovníka), bylo na sklonku října evidováno 65 170. Proti září jejich počet stoupl o necelou stovku; konkrétně o 92.

Jednoznačně nejvíc na Praze-východ, a to 18 065; dále pak na Mladoboleslavsku (9225) a na Praze-západ (5884). Stále tedy platí, že dlouhodobě se nejvíce pracovních příležitostí nabízí v blízkém okolí hlavního města. Nejde přitom jen o dělnické pozice bez nároků na odbornost nebo pomocné práce, jak se často soudí. Firmy touto cestou hledají i kvalifikované pracovníky na obsazení postů, které jsou ve firemní struktuře spojeny s vyšší odpovědností, či například specializované řemeslníky.

Dva opačné póly: Kladensko a Praha-východ

V okolí hlavního města také dlouhodobě bývají hodnoty nezaměstnanosti nejnižší. Tak je tomu i nyní, kdy celokrajskému srovnání vévodí Praha-východ s hodnotou 1,40 procenta; následují Benešovsko (1,75 procenta) a Praha-západ (1,89). Pod tříprocentní hranicí se ještě drží okresy Mladá Boleslav (2,06) a Kutná Hora (2,79). Naopak pomyslný žebříček míry nezaměstnanosti v kraji vede Kladensko – což také z dlouhodobého pohledu není překvapením – s aktuální nezaměstnaností vyčíslenou na 4,60 procenta; následují okresy Mělník (4,31 procenta) a Nymburk (4,01). Nadále tak zůstávají poměrně významné rozdíly, které lze spatřovat mezi jednotlivými středočeskými oblastmi.

V hlavním městě Praze se nezaměstnanost také snížila, když během října poklesla z výchozí hodnoty 3,20 na nynějších 2,99 procenta. Celorepublikově dosahuje nejnovější číslo charakterizující nezaměstnanost ve všech krajích i s metropolí dohromady 3,38 procenta – přičemž před měsícem to bylo 3,55. Rozdíl celostátního průměru a toho středočeského nyní dosahuje čtyř desetin procentního bodu.

Vývoj míry nezaměstnanosti v posledních měsících

Okres / Region  Říjen  Září  Srpen
Benešov  1,7 procenta  1,9 procenta  2,0 procenta
Beroun  3,2 procenta 3,4 procenta  3,4 procenta
Kladno  4,6 procenta  4,8 procenta  4,8 procenta
Kolín  3,8 procenta  4,0 procenta  4,0 procenta
Kutná Hora 2,8 procenta 3,0 procenta  3,0 procenta
Mělník  4,3 procenta 4,4 procenta  4,5 procenta
Mladá Boleslav 2,1 procenta  2,1 procenta 2,0 procenta
Nymburk  4,0 procenta  4,2 procenta 4,2 procenta
Praha-východ 1,4 procenta 1,5 procenta 1,7 procenta
Praha-západ  1,9 procenta  2,0 procenta  2,2 procenta
Příbram  3,8 procenta 4,0 procenta 4,1 procenta
Rakovník  3,0 procenta 3,1 procenta  3,2 procenta
Středočeský kraj 3,0 procenta 3,1 procenta  3,2 procenta
Hlavní město Praha  3,0 procenta 3,2 procenta 3,4 procenta
Česká republika  3,4 procenta  3,5 procenta  3,6 procenta

Evidovaní nezaměstnaní (tedy dosažitelní uchazeči)

Okres / Region  Říjen Září  Srpen
Benešov  1085 1165  1221
Beroun  1979  2096 2092
Kladno  4884 5062 5114
Kolín 2490 2598 2628
Kutná Hora 1337 1436 1424
Mělník 3030  3124 3153
Mladá Boleslav 1757  1802  1728
Nymburk 2594  2707 2743
Praha-východ  1691 1856  2057
Praha-západ  1835  1974 2154
Příbram 2766  2871 2960
Rakovník 1056 1096  1113
Středočeský kraj 26 504 27 787  28 387


Volná pracovní místa evidovaná úřady práce

Okres / Region Říjen Září  Srpen
Benešov 2844  2701 2688
Beroun  4367 4409  4422
Kladno  3629  4138 4107
Kolín  4099 3327  3303
Kutná Hora  2167  2251  2431
Mělník 5407 5277 5454
Mladá Boleslav 9225 9566  9617
Nymburk  3455  3471  3545
Praha-východ 18 065  19 232  19 154
Praha-západ  5834 4985  5603
Příbram  4981 4666  4387
Rakovník  1097 1055  1099
Středočeský kraj 65 170  65 078 65 810

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR