Nového má SIC nejenom šéfa – Růžička na svůj post nastoupil v září – ale i adresu. Z Dolních Břežan inovační centrum po třech letech přestěhovalo svoji kancelář do budovy krajského úřadu na pražském Smíchově. To by mohlo naznačovat užší spolupráci s hejtmanstvím – a prý to tak skutečně i je.

Druhou významnou změnou je podle Růžičkových slov přechod z analytické činnosti k exekutivní. Tým SIC má situaci v kraji důkladně zmapovanou, když byl v kontaktu se zástupci 680 měst a obcí, 180 firem se zájmem o moderní technologie a 20 výzkumnými institucemi či ústavy. Nově chce být centrum aktivnější a příchodu inovací do regionu pomáhat intenzivněji. S tím souvisí i třetí významná změna, již Růžička připomněl – ve struktuře oddělení SIC.

Deník s vámi - setkání s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou v Praze.
Rakovnicko by pomohlo oživit lepší spojení

Intenzivnější než dosud má být spolupráce s vysokými školami působícími v regionu, čemuž napomáhají i memoranda o spolupráci podepsaná představiteli kraje a Českého vysokého učení technického či nově – na počátku minulého týdne – také České zemědělské univerzity. O tom, že se nejedná o planou deklaraci, ale rozjíždí se skutečná spolupráce, svědčí spuštění prvního projektu souvisejícího se suchem vedoucím k nedostatku krmiva pro dobytek. Cílem snažení je přinést zcela novou technologii cyklů pěstování krmení, převratnou nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. Plodem spolupráce s ČVUT je zase chystaná účast na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, kde se má z České republiky prezentovat pětice firem – přičemž tři z nich jsou středočeské. „Zaměřujeme se i na zahraniční investory a spolupráci se zahraničními vysokými školami,“ připomněl Růžička. S tím, že tato činnost by nemusela být omezena jen na region, ale může mít přesah do celé republiky.

Dosud byly nejviditelnější činností SIC podpory konkurenceschopnosti firem prostřednictvím jednoduchých dotací ve formě inovačních a kreativních voucherů. Peníze na svůj rozvoj či propagaci takto získalo už přes sto středočeských společností. Tato činnost bude pokračovat. „A ještě se má rozšířit o verzi pro start-upy,“ zmínil Růžička chystanou podporu nově se zrodivších a rychle se rozvíjejících podnikatelských štik.

Deník s vámi - setkání s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou v Praze.
Hejtmanské starosti: hlavně jde o dopravu
Nadace Křižovatka dostala 25 monitorů dechu
Hejtmanka nakoupila 25 monitorů dechu pro miminka