Ta je připomenutím Hrubínova vztahu ke středočeskému regionu – a současně oceněním těch, kteří pokračují v jeho šlépějích, konstatoval při předávání ceny předseda výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM). „Jsou to zejména mistři pera, kdo rozvíjí náš nádherný český jazyk,“ poznamenal.

Knížka Duše je divný pták představuje poměrně rozsáhlý soubor čtyřveršových básnických miniatur: myšlenkově nebývale hlubokých při zdánlivé stručnosti a jednoduchosti. Jde o výběr básnických kvartet vznikajících během třech desetiletí; mezi roky roku 1988 a 2018.

Společným jmenovatelem této meditativní a zpovědní lyriky, pohybující se od milostných témat po modlitbu, je melancholie v kombinaci s důrazem na pomíjivost lidského života, ale i na krásu. Současně je kniha pojata jako pocta básníku Janu Skácelovi, který svým dílem autora k tvorbě čtyřverší inspiroval.

Udělování Ceny Františka Hrubína, zaštítěné hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) a spojené i s finanční prémií ve výši 50 tisíc korun, organizuje Klub českých a slovenských spisovatelů ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně i s krajem.

Je oceněním za konkrétní slovesné dílo prozaického, básnického, literárně kritického či dramatického rázu vydané v předchozím roce. Vítězného autora vybírá porota složená z literátů, literárních teoretiků i historiků. Laureát ceny nemusí, stejně jako nebyl ani Hrubín, být středočeským rodákem – měl by však v regionu žít a publikovat.

V uplynulých čtyřech ročnících získali Cenu Františka Hrubína Vladimír Janovic (za sbírku V kom jednou přenocoval přízrak), Jana Štroblová (za sbírku Neviditelné obrazy), Bedřich Stehno (za sbírku Jadérka) a Michal Černík (za sbírku Stébla).