V souvislosti s likvidací objektů, které zůstaly v někdejším vojenském prostoru u Milovic po někdejším pobytu sovětské armády, byly v uplynulých letech možná spáchány trestné činy. Pokud je podezření, které nyní prověřují kriminalisté, podložené, mohlo dojít nejen k podvodu, ale i ke skutku kvalifikovanému jako neoprávněné nakládání s odpady.

Kontaminace území azbestem

V pondělí 27. března to naznačil okresní státní zástupce v Nymburce Štěpán Brunclík. Z jeho slov plyne, že během bourání zchátralých a dále nevyužitelných budov na pozemcích, které v minulosti převzal od státu Středočeský kraj, zřejmě byl nadrceno značné množství materiálu obsahující rakovinotvorný azbest. Ten obsahovala zejména střešní krytina z eternitu, jež při demolicích nebyla oddělena, údajně však možná i další prvky. Následně byla v této oblasti drť skladována i využita k úpravám terénu.

V souvislosti s prověřováním podezření na kontaminaci azbestem policejní detektivové v pondělí navštívili středočeský krajský úřad v Praze i Městský úřad v Milovicích, aby shromáždili poklady, z jejichž vyhodnocení vzejde rozhodnutí o případném dalším řízení. Podle dostupných informací měli zájem jak o dokumenty, tak o data z počítačů.

Že došlo k závažnému pochybení, se z Brunclíkových slov zdá být zřejmé: při demolicích podle něj nedošlo k oddělení azbestu jako nebezpečného odpadu. „Byl různě rozbit a nadrcen, rozvezen po bývalém vojenském výcvikovém prostoru – a došlo ke kontaminaci toho území,“ konstatoval státní zástupce. S dodatkem, že se jednalo o obrovské objemy: o stovky tun materiálu, takže toho, co se odehrává, si prý nešlo nevšimnout. Pokud se podezření potvrdí, zřejmě se ukáže, že Středočeský kraj utrpěl citelnou škodu: jednak zaplatil za demolice, které nebyly provedeny správně, jednak bude zřejmě třeba zajistit nákladnou sanaci.

Policejní zásah na krajském úřadě

Na případ upozornily policejní prohlídky některých kanceláří, které po ránu začaly na Krajském úřadu Středočeského kraje. Jako první o nich informoval server Seznam Zprávy. Přítomnost policie v budově následně potvrdila na twitteru i hejtmanka Petra Pecková (STAN), jíž zástupci policie předložili povolení k prohlídce některých kanceláří. „Včetně kanceláře jednoho zastupitele, který byl v bývalém vedení kraje,“ konstatovala nynější hejtmanka. Blíže se k případu odmítla vyjádřit s odkazem na podepsaný slib mlčenlivosti.

Spekulace, že zmiňovaným zastupitelem je nynější předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Robert Bezděk (ANO), jediný nynější opoziční zastupitel, který je pro výkon funkce „na kraji“ uvolněn (tedy ji vykonává jako hlavní zaměstnání, a tudíž tam má i kancelář), potvrdil Seznam, který ho výslovně jmenoval. Následně to řekl i sám Bezděk, když se omlouval za pozdní příchod na veřejné zasedání krajského zastupitelstva. „Byl jsem požádán, abych poskytoval součinnost policii,“ konstatoval. Deníku po skončení jednání zastupitelů upřesnil, že ho kriminalisté žádali o informace týkající se řešení soudního sporu mezi krajem a někdejším nájemcem pozemku – – společností Mladá RP – a o vzájemné „dohodě o narovnání“.

Deset let sporů může pokračovat

Bezděk měl v minulém volebním období v radě kraje na starost oblasti zdravotnictví a bezpečnosti – nicméně také jakožto vysoce postavený krajský politik s právnickým vzděláním vedl komplikovaná jednání s vedením společnosti Mladá RP týkající se likvidace nevyužitelných budov a úhrad za tyto práce. Nakonec se jednání podařilo uzavřít a dospět ke konečné dohodě až v roce 2021. Už za nynějšího vedení kraje, kdy se vyjednávání aktivně účastnili tehdejší náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) a radní pro oblast majetku Libor Lesák (ODS). Tehdy uzavřenou konečnou smlouvu tenkrát hejtmanka Pecková ohlásila na sociálních sítích fotografií s vítězným nápisem: „Desetiletý spor vyřešen!“ Nyní se zdá, že se milovická noční může může vrátit – byť v podobě, se kterou nikdo nepočítal.

Společnost Mladá RP si v minulosti, ještě za „vlády“ hejtmana Davida Ratha (tehdy ČSSD), část pozemků pronajala – s tím, že vedle peněz měla nájem hradit také, a to převážně, zajištěním likvidace budov. Pro nespokojenost s pomalým postupem jejich bourání kraj smlouvu v roce 2016 vypověděl – což bylo za hejtmanství Miloše Petery (ČSSD). 

V následujícím volebním období, tom minulém, kdy stála v čele kraje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a Bezděk byl jedním z radních, se prakticky po celé čtyři roky úporně řešilo, jak dál kolem bourání a placení za tyto práce, aby nemusel rozhodovat soud; vedly se také diskuse, zda byla likvidace prováděna řádně podle všech pravidel, nebo došlo k neoprávněnému rozhrnutí části suti a jejímu zavezení zeminou. Stejně jako se debatovalo kolem možností dalšího využití nadrceného betonu a zpeněžení železa z jeho výztuží.

Bezděk u těchto jednání nebyl od počátku, ale pak jejich vedení převzal, když se s věcí nedařilo pohnout. Jednání následně skutečně postupovala – byť nechyběly další peripetie a zvraty. Ke konečné dohodě se však podařilo dospět až v nynějším volebním období, tedy za hejtmanského působení Peckové. Podle zmiňované dohody z roku 2021 kraj společnosti Mladá RP zaplatil za likvidaci objektů 111 milionů korun.

Odpovědní úředníci

Na krajském úřadu se policie v pondělí zajímala také o některé kanceláře odboru majetku, jehož úředníci byli v pravidelném kontaktu se zástupci společnosti Mladá RP – a také na postup při čištění území dohlíželi. V souvislosti s prověřováním tohoto případu však policisté podle dostupných informací v pondělí zavítali i na některá další místa: mimo jiné na jednu z radnic na Nymbursku. Jednatel firmy, která byla někdejším nájemcem, Oldřich Fiala pro Seznam uvedl, že je nyní na dovolené – a o policejním zásahu nemá informace.