Nechyběli mezi nimi třeba ani členové spolku Sumiko, který v regionu usiluje o obnovu historických a přírodních památek, a senioři z Klubu 50+, připomněl Ota Schnepp z centrály skupiny ČEZ, jenž u nedrahovické výsadby rovněž nechyběl. Vytvoření aleje, která nejen ovlivní krajinný ráz, ale má také podpořit zachycování vody v půdě, totiž podpořila Nadace ČEZ částkou 75 970 Kč, určenou na nákup stromků i odborné práce související s výsadbou.

Podobnou možnost nyní v rámci dlouhodobého grantového projektu Stromy nadace nabízí i aktivním lidem z dalších středočeských lokalit. O peníze na podporu liniové výsadby stromů, tentokrát v rámci podzimní výsadby, mohou radnice požádat do konce května, připomněl Schnepp. S dodatkem, že o získání příspěvku, který v případě úspěchu v grantovém řízení může dosáhnout až 150 tisíc korun, nemohou usilovat tam, kde již získali podporu pro jarní sázení; s případným podáním další žádosti musí počkat na příští rok. Nadační pravidla poskytování příspěvků jsou totiž jasná: podporu může jeden žadatel dostat ročně pouze jednou.

Ředitelka nadace Michaela Ziková připomněla, že peníze se vyplácejí jak na vznik nových stromořadí, tak i na obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zmizely dočista. „Mělo by jít o výsadbu původních druhů dřevin v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu. Dále liniovou výsadbu stromů u veřejných budov či obnovu liniové zeleně na mezích v kombinaci stromy/keře pro možnost hnízdění ptáků. Podpora se týká i výsadby galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží,“ upřesnila Ziková, jež oceňuje nejen přínos alejí i sadové nebo parkové výsadby pro krajinu, ale také vliv stromů na zadržování oxidu uhličitého z atmosféry. Stejně jako to, že stromy jsou schopny ochlazovat okolí v horkých dnech; nejen díky stínu, ale i zpracováním vody. Nejčastěji se díky nadační podpoře vysazují lípy, habry, duby či ovocné stromy, ale může jít třeba i o jehličnany nebo keře.

Společné vysazování stromů i následná péče o ně má navíc příznivý dopad na sousedský život, plyne ze slov starosty Nedrahovic Čestmíra Sosnovce (Pro rozvoj Nedrahovic). Plánuje, že při zajišťování zálivky, vyžínání trávy kolem kmenů i v souvislosti s ochranou proti okusu zvěří bude obec spolupracovat s místními zemědělci i zájmovými spolky. Vznik aleje přitom není nic, co by spadlo z čistého nebe. „Navazujeme na proces revitalizace krajiny zahájený v roce 2012, kdy jsme obnovili zaniklou cestu a zrekonstruovali polní kříže,“ vysvětlil starosta.