Se speciálním svatoludmilským programem tam v rámci festivalu Rosa Bohemica vystoupí od 16 hodin soubor staré hudby Ensemble Sporck.

Novinka zrozená z hudebního ticha

Festival Rosa Bohemica, jehož programy jsou pro posluchače připraveny od konce června do sklonku listopadu, je novinkou, jejíž první ročník vzešel z „všeobecného hudebního ticha“. Tak se vyjádřila zpěvačka Gabriela Eibenová, která je uznávanou interpretkou barokní hudby.

Když kvůli opatřením proti šíření koronaviru musela přestat koncertovat, vytvořila tým, který na přelomu loňského a letošního roku připravil plány na společné setkávání v lepších dobách: nový hudební festival. Festival, který spojí setkání se zážitky z výkonů vynikajících interpretů s návštěvami pozoruhodných míst ve středních Čechách i v okolí.

„Zahrnuje koncerty, divadelní představení, přednášky a výstavy; to vše na mimořádně krásných místech české krajiny,“ připomněla Eibenová. S tím, že jestliže se většina akcí odehrává o víkendech, návštěvníci si umělecký zážitek mohou spojit i s procházkou, výletem či návštěvou muzea. „Festival má zatím skvělou návštěvnost, pochvaluje si organizátorka. S ohledem na nejistotu spojenou s pořádáním akcí v uzavřených prostorách nejprve došlo na představení pod širým nebem: v Heroldových sadech v Praze, Čapkově památníku ve Staré Huti u Dobříše, kde zazněly Čapkovy fejetony v podání Petra Kostky, nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci zase rozezvučela gotická hudba v interpretaci Scholy Gregoriany Pragensis… Programy i umělci jsou tedy vybíráni přímo pro dané místo. Platilo to třeba i pro zámek v Roztokách, kde hudebníci souboru Collegium Marianum byli umístěni tak, jak to dělával Ludvík XIV. při svých soukromých koncertech v zámeckých komnatách. Koncertovalo se i na zámcích v Nižboru, Pátku nad Ohří – a nejnověji v pátek v kolínské synagoze; tam zpěvačka Eliška Tesařová představila svět tužeb a nářků sefardských židů.

Koncerty, přednáška i výstava

Nyní se na úterní odpoledne chystá v románské rotundě na Budči koncert barokní hudby k poctě sv. Ludmile; uskuteční se jako součást celodenních svatováclavských slavností. Na akci volným vstupem také světici připomene výbor z textů kronikáře Václava Hájka z Libočan. Rovněž však zazní výňatky z Postily pátera Antonína Koniáše určené pro den sv. Václava. Právě toho Koniáše, který má v obecném povědomí pověst paliče českých knih v „době temna“. Na závadné knihy se skutečně zaměřoval – ne vždy však šlo o jejich likvidaci spálením – nicméně jeho život i působení byly mnohem barvitější.

Festivalové dění se pak přesune do Kutné Hory, kde soubor Musica Florea na 10. října chystá slavnostní večer věnovaný sv. Janu Nepomuckému; v kostele, který mu je zasvěcen. Od blahořečení tohoto světce si letos připomínáme 300 let. Věnován mu bude také koncert barokní hudby, který 3. listopadu zazní v Zrcadlovém sále zámku v Kosmonosích: hudební část festivalu uzavře koncert souboru Ensemble Inégal. Ten v době pandemie nahrál CD s dílem Samuela Capricorna – vynikajícího raně barokního skladatele původem z Žerčic nedaleko Kosmonos, který v pobělohorské době musel odejít do exilu. „Křest tohoto CD proběhne právě v Kosmonosích,“ připomněla Eibenová.

Doprovodný festivalový program ještě dvakrát zavítá do Nového Strašecí. Nejprve to bude 21. října, kdy přednáška muzikologa Jiřího K. Kroupy v Kavárně Kaffka představí Rosu Bohemicu: vzácný tisk ze 17. století, který dal jméno celému festivalu. A festivalovou tečkou se v Novém Strašecí stane výstava obrazů Juraje Szedláka. Bude zahájena vernisáží 28. listopadu – a potrvá až do Vánoc.