Souhlas je podmíněn tím, že stavba bude v souladu s územními plány obcí Zdiby a Sedlec, upřesnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „S myšlenkou na výstavbu tramvajové trati přišla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v roce 2016 – a pražský magistrát se s ní ztotožnil v roce 2018,“ připomněla, že myšlenka na zlepšení komfortu cestování pro obyvatele Zdib a okolí včetně přilehlých částí hlavního města je poměrně nový nápad. S tím, že díky řadě jednání se postupnými kroky přibližuje uskutečnění projektu.

K prvnímu kopnutí do země je sice ještě daleko – přijít by to mělo asi za tři roky – detailní plány trati už se ale rodí. Počátkem února krajští radní kývli na zadání projektové dokumentace sdružení firem Společnost TT Zdiby. V rámci výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace v něm své síly spojily Pragoprojekt, Metroprojekt Praha a Dopravní a inženýrské projekty.

V rámci aktuálního posuzování EIA radní ocenili, že plánovaná tramvajová trať přispěje ke zlepšení životního prostředí – umožní totiž omezit autobusovou dopravu a společně s navrhovanými záchytnými parkovišti P+R by měla na pomezí Středočeského kraje a Prahy pomoci utlumit také provoz aut. To podle předpokladů významně omezí množství škodlivin.

Chystaná tramvajová trať Kobylisy – Zdiby

MapaZdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje- Bude mít celkovou délku 5,445 km, z čehož 2,45 km připadá na střední Čechy a tři kilometry spadají do Prahy
- Ve Středočeském kraji zahrnuje terminál Zdiby s parkovištěm o celkové kapacitě 420 parkovacích stání pro osobní automobily a terminál Sedlec včetně tramvajové smyčky a parkovacího domu o celkové kapacitě 840 stání pro osobní automobily
- Stavba se týká katastrálních území Zdiby, Sedlec u Líbeznic, Kobylisy a Dolní Chabry
- S napojením na nynější tramvajovou síť se počítá v dosavadní manipulační zastávce Vozovna Kobylisy v pražské ulici Klapkova; trať dále pokračuje v ose komunikace II/608 (na území hl. m. Prahy ulice Ústecká, ve Zdibech ulice Pražská); ve Zdibech v blízkosti mimoúrovňové křižovatky opouští komunikaci Pražskou a na novém tělese za pomoci mostu překračuje prostorem dálniční křižovatky D8 s komunikacemi I/9 a II/608; po překročení dálnice je trať zakončena smyčkou, která je součástí terminálu P+R Sedlec
- Počítá se nejen s vybudováním tramvajové trati, ale i rekonstrukcí části silnice II/608
- S financováním (odhadované náklady vycházejí na 2,364 miliardy korun, z čehož by Středočeský kraj měl zaplatit 1,112 miliardy a na Prahu připadá 1,252 miliardy) mají pomoci evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
- Na vlastní výstavbu by podle předběžných odhadů mělo dojít 2022 – 2024.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje