Alespoň v případě, že nejde o člověka, který si vyrazil nasbírat pro vlastní potřebu pár plodnic do polévky nebo na smaženici, ale své houbařské úlovky má v úmyslu prodávat.

Zkoušky nejsou formalita

Čím je houbař starší, tím více je třeba prověřovat, zda se lze na jeho úsudek spolehnout. Naznačují to alespoň lhůty pro platnost osvědčení prodejců hub po zkouškách prováděných hygieniky: do 60 let se vydává na deset let, po šedesátce na pět – a od 65 let je platnost už jen dvouletá.

Takové osvědčení je přitom podmínkou nezbytnou k tomu, aby kdokoli mohl svůj houbařský úlovek nabízet k prodeji pro potravinářské účely. Odbornou způsobilost prokazuje právě osvědčením vydaným krajskou hygienickou stanicí, vysvětlil ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Michal Novotný.

„Osvědčení prokazující znalost hub musí mít rovněž provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru,“ upozornil. S tím, že pokud to provozovatel nesplňuje, musí mít ustanoveného odpovědného zástupce, který osvědčení vlastní.

Osvědčení vydávají hygienici po úspěšném složení zkoušky – přičemž nejde o formalitu. Mohou to potvrdit výsledky loňského prvního termínu, kdy se na středočeské hygienické stanici přihlásili dva uchazeči. „Jeden uspěl zcela – a druhý neuspěl u ústní části zkoušky,“ sdělila Deníku Dana Šalamunová z krajské hygieny.

Úroda byla loni žalostná

Středočeští houbaři loni zažívali mimořádně hubený rok. „Tak co, rostou?“ je oblíbenou otázkou, která však dostávala spíše ráz provokace – a v kraji to platilo od jara až do podzimu. Sucho, přetrvávající sucho – a ještě větší a dlouhotrvající sucho, které nemohly zvrátit ani příležitostné srážky. Tak zněla vysvětlení pokažené sezony – nebo spíš sezony, která vlastně ani nezačala.

Zklamaly i Brdy – nicméně třeba Kokořínsko v některých obdobích potěšilo. Celkově však úroda hub byla v kraji tak hubená, že na nějaký prodej nebylo ani pomyšlení. Dokonce i některé mykologické spolky v kraji dlouhodobě plánované výstavy buď rušily, nebo si jejich členové zajeli nabírat exponáty do jižních nebo západních Čech!

Zájemce musí k doktorovi

Zkoušky ze znalosti hub budou středočeští hygienici vypisovat v tradičních termínech: v květnu a v červnu. Přesná data s předstihem oznámí na svých webových stránkách. Přihlásit se může jen plnoletý žadatel, který od praktického lékaře získal osvědčení o zdravotní způsobilosti.

Samotné zkoušky sestávají z písemného testu (v němž úspěchu zabrání i jediná chyba v otázkách týkajících se jedovatosti hub) a z ústní části skládané před tříčlennou komisí.

Osvědčení prokazující znalost hub

* V rámci zkoušky se sledují základní praktické houbařské zkušenosti adepta a jeho vztah k houbám obecně. Prověřuje se:

- znalost právních předpisů včetně členění hub na skupiny a podskupiny, jejich označování a respektování podmínek pro uvádění do oběhu;

- způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek (u vybraných druhů hub, majících jedovaté dvojníky, se dotazy zaměřují na jejich vzájemné odlišení);

- znalost příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav a souvisejících zásad poskytování první pomoci

* K přípravě na zkoušku lze využít odborné publikace i materiály dostupné na internetu – a pomoci mohou také přednášky pořádané Českou mykologickou společností:

- z odborných publikací jsou ke studiu vhodné atlasy hub;

- užitečné jsou i odborně zaměřené informace na internetu (například materiál Co dělat při podezření na otravu houbami na webu České mykologické společnosti či na Wikipedii článek Tržní houby v České republice);

- právní předpisy jsou k dispozici na www.portal.gov.cz: zákony č. 110/1997 Sb. (o potravinách a tabákových výrobcích) a č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), vyhlášky č. 157/2003 (o požadavcích ovoce a zeleninu) a č. 475/2002 Sb. (o osvědčení prokazujícím znalost hub);

- lze navštívit vzdělávací přednášky organizované Českou mykologickou společností – kodexové houby jsou na programu 9. a 16. dubna

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje