O tom všem hovoří memorandum o spolupráci, které v pondělí podepsali rektor ČZU Petr Sklenička a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Pro ni to byla tak trochu i osobní záležitost – právě pražská zemědělka je její almou mater; školou, kde získala inženýrský titul. S tímhle však domluvy o vzájemné spolupráci nesouvisely. Škola a hejtmanství dokážou najít řadu společných témat zacílených do současnosti a budoucnosti; ne na vzpomínky kohokoli z vedení kraje.

Ze Skleničkových slov navíc vyplynulo, že ze sídla ČZU v pražském Suchdole je to do středních Čech blíž, než by laik očekával. „Všechny naše podniky, jako je školní zemědělský podnik, školní lesní podnik a naše vinařství, se nacházejí ve Středočeském kraji,“ připomněl rektor. S tím, že uzavření aktuální dohody je logickým vyústěním a prohloubením již existující spolupráce.

Ke konkrétním společným projektům se má mimo jiné řadit i vypracovávání posudků a analýz týkajících se posuzování vlivu na životní prostředí či v oblasti udržitelné mobility – tedy v cyklodopravě a pěší dopravě. Stranou nezůstane ani oblast informačních systémů a práce s daty. A to vše nejen na úrovni fakult, ústavů a odborných pracovišť univerzity. Počítá se s tím, že na středočeské záležitosti se někteří studenti zaměří i v rámci svých diplomových prací.

Hodně si obě strany také slibují od propojení kraje s aktivitami nedávno vzniklého Centra pro vodu, půdu a krajinu při ČZU. „Naším hlavním navrhovaným řešením, jak se adaptovat na klimatickou změnu, je koncept takzvané Chytré krajiny. Jeho pilotní projekty se uskuteční právě ve Středočeském kraji,“ připomněl Sklenička, který hovoří s detailní znalostí věci: nejen jako rektor, ale zároveň hlavní koordinátor centra.

„Očekáváme, že nám spolupráce přinese návod, jak lépe hospodařit s vodou,“ navázala hejtmanka Jermanová. Předpokládá však, že ze Suchdola přiteče do kraje i spousta dalších užitečných poznatků: „Česká zemědělská univerzita má skvělé renomé a je dobře hodnocena v zahraničí. Spolupráce s ní je pro nás velmi důležitá, neboť nám společně se Středočeským inovačním centrem doplní oblast vědeckovýzkumných činností zaměřených na nalézání nových řešení pro moderní rozvoj kraje.“

Spolupráce kraje s univerzitou není ojedinělá. Přednedávnem hejtmanka podepsala memorandum o spolupráci také s rektorem ČVUT – Českého vysokého učení technického – Vojtěchem Petráčkem. Tato škola má kraji pomáhat zvláště v oblasti informačních technologií a strategií a práce s daty, ale také dopravních staveb, dopravní obslužnosti, udržitelné dopravy (tedy již zmíněného pohybu pěších a cyklistů) nebo projektu Bezpečný Středočeský kraj. Stranou nestojí ani „chytré“ projekty spojené s uplatňováním technologií sloužících každodennímu životu: Smart City, Smart Region a Chytrý venkov. Je tedy zřejmé, že „zemědělci“ a „technici“ se v rámci spolupráce s krajem mohou i potkávat.