S příchodem letní sezony totiž mají rekreační zařízení opět sloužit svému účelu. To se ostatně plánovalo už v březnu, kdy se bylo třeba rychle vypořádat s masivním přílivem uprchlíků – často žen s dětmi – z nichž hodně směřovalo do Prahy a jejího středočeského okolí. Nesouviselo to přitom jen s atraktivitou hlavního města či tím, že metropole a její zázemí jsou pro cizince nejznámější.

Hlavní město a jeho okolí jsou mezi Ukrajinci populární i z jiného důvodu: právě do této oblasti už před válkou přicházelo hodně občanů Ukrajiny za prací. Díky tomu zde mnozí Ukrajinci měli příbuzné a známé, do jejichž blízkosti se vydali – nebo alespoň region znali z vyprávění svých blízkých, kteří se po nějaké době strávené u nás vrátili domů.

Vedle uvolňování kapacit rekreačních zařízení pro jejich navrácení původnímu účelu je nyní aktuální také stěhování uprchlíků, kteří našli první ubytování v internátech středních škol. I ty totiž v prázdninovém období mají ožít jiným, předem plánovaným ruchem. Leckde se chystá malování, někde i větší stavební úpravy – a přípravy prostor na příchod nových žáků, kteří tam budou ubytováni od nového školního roku.

Mezi uprchlíky, kteří ve středních Čechách pobývají, jsou i skupiny Romů z Maďarska, jejichž příchod před časem způsobil značný rozruch. Kde jsou ubytováni, však hejtmanka a předsedkyně krajského krizového štábu Petra Pecková (STAN) nechce upřesňovat. Už v minulosti vysvětlovala, že jejich pobyt je vlastně bezproblémový a okolí o jejich přítomnosti prakticky neví – až do chvíle, než místo vejde ve známost a začnou se tam sjíždět novináři; teprve poté se prý začínají objevovat komplikace.

Aktuálně lze jako největší potíž spojenou s jejich pobytem vnímat pomalou spolupráci s maďarskou stranou při ověřování totožnosti těchto osob a jejich občanství. Někteří z Romů totiž mají vedle ukrajinského i maďarské – a jestliže jsou občany bezpečné země, jiného členského státu Evropské unie, na ochranu poskytovanou uprchlíkům u nás nemají nárok.