Nejde jen o prestižní titul, plyne ze slov ředitelky krajské hygienické stanice Jarmily Rážové. Sama přikládá velký význam tomu, že ocenění odráží příznivé poměry na pracovišti. „Snažíme se vytvářet pro zaměstnance co nejlepší podmínky – a získané ocenění dokládá, že se nám to daří. Do budoucna budeme v dalším rozvíjení podpory zdraví na pracovišti samozřejmě pokračovat,“ konstatovala Rážová. S trochou všetečnosti by se tak dalo konstatovat: na hygieně se pracuje hygienicky. S tím, že míněno je to jak doslova, tak i v přeneseném významu: do roviny duševní hygieny.

Do soutěže o získání certifikátu pro podnik podporující zdraví, jejímž posláním je ve firmách různé velikosti mapovat podmínky na pracovišti se zaměřením na opatření k ochraně zdraví zaměstnanců i jejich pohody (ale třeba také na uplatňování společenské odpovědnosti jak při ochraně životního prostředí, tak v oblasti podpory zdravotních, společenských iniciativ), se středočeská hygienická stanice přihlásila v roce 2014. Protože se titul uděluje na tři roky, letos požádala o jeho obhajobu. Byl s tím spojen červnový audit zaměřený na ochranu a podporu zdraví zaměstnanců. Závěr? V oblasti péče o zdraví zaměstnanců mohou být středočeští hygienici příkladem.

Ilustrační foto
Chřipka zatím nehrozí, počet nemocných odpovídá sezoně

Zatímco pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podrobně stanovují zákony, vyhlášky a předpisy, oblast podpory zdraví na pracovišti takto definována není. Vlastně záleží na vedení konkrétních firem, jaké klima ve firmě vytvoří – a to jak z pohledu jejích pracovníků, tak i v očích případných zákazníků. Patří k tomu nejen vhodné upořádání a vybavení pracoviště i zajištění jeho úklidu, ale také organizování úkolů tak, aby lidé nebyli přetěžováni či naopak pracovně nevytíženi. A současně konkrétní zaměstnanci nestáli před výzvami přesahujícími jejich schopnosti (citelné škody v pracovním týmu ovšem dokáže přivodit i situace, kdy je tomu přesně naopak). Důležité je také posoudit, zda existují jasná a srozumitelná pravidla pro kariérní rozvoj – a také manažerský přístup jak k ohodnocení dobrého výkonu, tak z hlediska chování v konfliktních situacích a ochoty přijímat kritiku od pracovníků.

V rámci hodnocení se dále posuzuje, jak aktivně organizace pracuje na integraci handicapovaných, na podpoře návratu do zaměstnání po dlouhodobé pracovní neschopnosti či jaké vytváří podmínky pro těhotné a kojící ženy nebo pro mladistvé. Důraz je kladen rovněž na opatření k lepšímu sladění pracovního a rodinného života obecně.

V soutěži bodují významní středočeští zaměstnavatelé působící v rozmanitých oborech, z nichž někteří i dlouhodobě. Například loni uspěly společnosti Kovohutě Příbram nástupnická (navíc s obhajobou titulu z let 2007 a 2010), Carrier Refrigeration Operation Czech Republic z Berouna (i s obhajobou titulu z roku 2010), Wringley Confections ČR z Poříčí nad Sázavou (také s obhajobou titulu z roku 2013) a Doosan Bobcat Manufacturing z Dobříše. Předloni zabodovaly společnosti Alpiq Generation (CZ) z Kladna-Dubí, která obhájila titul z let 2006, 2009 a 2012, Ferring Léčiva z Jesenice u Prahy, která rovněž obhájila tři dřívější tituly z let 2007, 2009 a 2012, a mladoboleslavská Škoda Auto.

Projekt Ekoabeceda.
Červená Karkulka ohlídá třeba i vánoční hodování. Bude to i u vás doma?