Už v noci bylo patrné, že podle původních předpokladů to neklapne. Že proti plánovanému harmonogramu prací, detailně rozepsaných téměř po minutách, nabere akce zpoždění v rozsahu hodiny až dvou. Most byl totiž ještě v horším stavu, než se očekávalo, což si vynutilo úpravy postupu demolice – a také bylo třeba odstranit svodidla v dvojnásobné délce. I po deváté hodině se tak pro řidiče nic nezměnilo: s osobními auty museli sjíždět na souběžné komunikace, dosti zaplněné hustým provozem – a pro nákladní dopravu byla vyznačena objízdná trasa dokonce až přes dálnici D5.

V té době bylo dokončeno bourání konstrukce mostu i pilířů a rovněž většina odklízecích prací přímo na dálnici; bagry nakládající suť už pracovaly mimo těleso dálnice a intenzivně pokračovala především montáž svodidel. Očekávaný čas částečného zprovoznění dálnice se nejprve posunul na 10.10 – a následně na 11.00. Nakonec se dálnici podařilo částečně, v režimu 1+1, otevřít už deset. S tím, že plně průjezdná (tedy ve standardním režimu 2+2) má být po završení všech dokončovacích prací do 18. hodiny. Původně plánovaná doba omezení ve směru jízdy od Prahy tak nebude překročena.

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany.
Architektonické počiny mají v krajském hlasování větší podporu než v celostátním

U mostu s označením III/1024-1, přes který vede silnice třetí třídy důležitá zvláště pro dopravu do Čisovic, se původně kvůli špatnému stavu počítalo s rozsáhlými opravami. Dubnová prohlídka, jež odhalila havarijní stav představující ohrožení provozu nejen na mostě, ale i na dálnici pod ním, si však vyžádala okamžité uzavření mostu, jeho zbourání a výstavbu mostu nového. To má být podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje hotovo do května (a to včetně zimní technologické přestávky). Náklady převýší 42 milionů korun – přesně byla smlouva se společností Edikt podepsána na částku 42 030 334,97 Kč včetně DPH. Potřebné peníze kraj získal od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ilustrační foto.
Vyzrát na černé ubytovny se leckdy příliš nedaří
Ilustrační foto.
Žloutenka číhá na příležitost až padesát dnů