„První část chceme věnovat historii hutnictví jako takovému a dále zde umístíme další dvě expozice. Jedna bude pojednávat o našem rodákovi, houslistovi a skladateli Josefu Slavíkovi a druhá návštěvníkům představí historii spojenou s Brdy a zde působící armádou,“ říká starosta Jinců Josef Hála.

Technická památka je vzácná především tím, že se uvnitř povedlo zachovat kompletní těleso původní vysoké pece. Podobně to je u menšího domku, kde v budoucnu vznikne infocentrum. „Na originálních základech zde roste budova, jejíž celkový vzhled bude odpovídat původní podobě. Vzniknou zde prostory pro různá kulturní setkání,“ podotkl starosta.

Při opravách vnitřní i venkovní omítky na huti zedníci používají původní technologii ze začátku 19. století, kdy byla huť postavena. Směs se skládá pouze ze dvou složek, a sice z klasického kopaného písku a hašeného vápna. Podmínkou přitom je, aby vápno bylo hašené minimálně po dobu pěti let. S touto fází oprav se dlouho čekalo, protože natahování omítky lze provádět pouze v podmínkách, kdy neklesnou celodenní teploty pod 8 stupňů Celsia.

Jednu z dalších konstrukčních rarit, které Barbora skrývá, je česká metoda stavby klenbových stropů. Namísto klasického „šnekového“ způsobu je v jinecké huti k vidění česká alternativa pruské klenby, která se staví řadově.

Barboru se městysi povedlo získat teprve před pěti lety. Soukromému majiteli za ni zaplatil necelých pět milionů korun. Od té doby se díky podpoře Středočeského kraje povedla opravit střecha. Současnou rekonstrukci Jince provádí s pomocí Fondů EHP, od kterých získali dotaci 38,5 milionu korun.

„Měli jsme štěstí, že Norské fondy vypsaly dotace právě pro technické památky. Také díky Ekologickému centru Orlov v Příbrami se nám povedlo ty peníze získat,“ podotkl starosta. Navíc Středočeský kraj na rekonstrukci hutě slíbil další dotaci, a to ve výši 3,3 milionu korun.

Navazující část projektu bude celková revitalizace okolí, kde mimo jiné vznikne parkoviště, a naproti budoucímu kulturnímu domu vyroste letní amfiteátr. Počítá se s tím, že kompletní proměna místa bude hotova do dvou let, přičemž s dokončením rekonstrukce Barbory se počítá do konce září.