Ve věži zdibského kostela původně vyzváněly tři zvony, v lednu 1917 však zbyl jen jediný. Dva byly za války zrekvírované. Původní zvony nahradily nové vážící 29 a 48 kilogramů. Nedělní vysvěcení, mše i slavnostní průvod přilákaly přes nepřízeň počasí velké množství lidí.

Odlití zvonů vyšlo zhruba na 300 tisíc korun. „Lidé mohli přispět, byly to větší či menší dary od organizací, od fyzických osob, od obce a samozřejmě farnost něco přidala,“ řekl farář Kamil Vrzal. Podle Lucie Liškové z kulturní komise obce Zdiby se do sbírky nezapojili jen místní, ale měla přesah i do okolních obcí. „Byla to lidová sbírka po kostelích - v Odoleně Vodě, u nás ve Zdibech. Přispěli drobní dárci,“ uvedla Lišková.

Větší zvon odkazuje na zasvěcení kostela a místo, jehož je součástí. Zdobí ho reliéf svaté Heleny a znak obce Zdiby. Na menším je postava svaté Anny a odkazuje na potřebu a trvalost míru, pokoje a rodiny. Kostel ve Zdibech je písemně zmiňován ve 14. století. Za třicetileté války byl silně poničen. Na stejném místě vznikl v roce 1734 nový kostel. Další stavební úpravy se datují kolem let 1800 a 1892, na nákladech se podíleli i místní lidé.