Dohromady jich je přes tisíc, uvedl v úterý kraj. Ke 4. listopadu bylo ve středních Čechách evidováno 1357 škol a školských zařízení, mezi nimiž mají jasnou převahu ty zřizované obcemi a městy: 472 základních škol – a také školy mateřské (455). Soukromých vzdělávacích zařízení působí v kraji 158 – a také mezi nimi vévodí mateřinky (66) a základky (36).

Významným zřizovatelem je i samotný kraj se 184 institucemi, působící především v oblasti středního školství: mimo jiné pod něj spadá shodně po 38 učilištích a středních odborných školách. Dále kraj zřizuje například 29 gymnázií – a dokonce 33 základních škol speciálních pro vzdělávání žáků s vážnějším mentálním postižením, s více vadami či těžší formou autismu. Zajímavá je situace v případě základních uměleckých škol: ty nabízí jak kraj (18), tak města či obce (34) – a ve skromnějším počtu rovněž soukromníci (5).

Školská zařízení na území Středočeského kraje

Typ  Krajské  Obecní  Soukromé  Celkem
Mateřská škola  455  66  521
MŠ speciální  6
Základní škola 472 36  508
ZŠ speciální  33  41
Střední odborné učiliště  38  47
Střední odborná škola  38 13 52
Gymnázium  29  32
Dům dětí a mládeže  11  10  23
Dětský domov  10  12
Školní statek, Středisko praktického vyučování 1 2
Vzdělávací institut kraje  1
Základní umělecká škola  18 34 57
Domov mládeže, internát  0 1
Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum  7
Školní jídelna  35  10  45
Vyšší odborná škola  1
Středisko výchovné péče  0 1 1
Celkem  184  1015 158  1357

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje ke 4. 11. 2019