V obci, která zvítězí v krajském kole soutěže, se vždy koná i slavnostní předávání cen všech kategorií. Slavnosti v Libovici se zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova ČR, Svazu měst a obcí a samozřejmě i zástupci oceněných obcí a místní obyvatelé. Středočeský kraj reprezentoval radní Martin Draxler (ANO 2011).

Po předání cen a diplomů následovala prohlídka Libovice a kulturní program. „Příprava na soutěž je náročná, a to jak na čas, tak na energii, a často i na fyzickou práci, kdy lidé společně vylepšují veřejný prostor. Výsledkem bývá nejen zlepšení prostředí v obci, ale hlavně společenského života a mezilidských vztahů. Cením si všech obcí, které se do soutěže přihlásily, a Libovici samozřejmě blahopřeji k vítězství,“ uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011).

Do letošní soutěže Vesnice roku se přihlásilo 17 středočeských obcí. Příprava na soutěž je velmi náročná, hodnotitelská komise posuzuje mnoho faktorů. Nejvíce bodů nakonec získala Libovice, obec s pouhými 357 obyvateli.

Libovice se soutěže poprvé účastnila loni, kdy získala diplom za rozvíjení lidových tradic a diplom za harmonické začlenění Jedlého parku do okolní krajiny. Život obce je úzce propojen se spolkovou činností a do všech akcí a projektů jsou zapojovány od počátku také děti a mládež. Obec představila komisi svou přirozenou vesnickou pospolitost, občanskou soudržnost a snahu o zachování typického venkovského rázu.

Součástí krajského kola soutěže Vesnice roku bylo také vyhlášení Ceny hejtmanky Středočeského kraje. Za zachování historické paměti obce ji letos získal kronikář a historik Vladimír Chalupný z obce Máslovice.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Nositel titulu "Vesnice roku 2019" bude vyhlášen 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽE VESNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE ROKU 2019:

CENA HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE – za zachování historické paměti obce -  kronikář a historik Vladimír Chalupný z obce Máslovice
ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a životní prostředí – Kněžice
ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Žižice
BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže – Jinočany
MODRÁ STUHA – za společenský život – Řisuty
ZLATÁ STUHA – vítěz krajského kola – Libovice
INOVATIVNÍ OBEC - obec Kněžice
DIPLOM ZA VZORNÉ VEDENÍ KRONIKY – Senomaty
DIPLOM ZA MODERNÍ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY – Pátek
DIPLOM ZA KVALITNÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU V OBCI (FULÍNOVA CENA) -  Máslovice
OCENĚNÍ ZA REVITALIZACI SOUSTAVY RYBNÍKŮ V OBCI – Ledčice
DIPLOM ZA CITLIVÉ PROPOJENÍ HISTORICKÉ A NOVÉ BUDOVY MŠ ZCELENÉ ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADOU – Davle
DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE  - Jíloviště
DIPLOM ZA PÉČI O ROZVOJ OBCE – Ostrov
DIPLOM ZA KONCEPČNÍ VIZE ROZVOJE ZELENĚ V OBCI A JEJÍM OKOLÍ – Davle
DIPLOM ZA VYTVOŘENÍ BEZPEČNÉHO ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO KLUBU - Pátek
DIPLOM ZA ZÁCHRANU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – Suchdol
OCENĚNÍ ZA KULTURNÍ VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY Nápad – Řisuty
DIPLOM ZA MODERNIZACI A ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY – Ledčice
OCENĚNÍ ZA SPOLUPRÁCI OBCE S KRÁLOVSKÝCH PIVOVAREM – Krušovice
OCENĚNÍ ZA CHARITATIVNÍ AKCE V OBCI – Knovíz
DIPLOM ZA AKTIVNÍ ZAPOJENÍ SENIORŮ DO ŽIVOTA OBCE – Senomaty
DIPLOM ZA PRÁCI S MLÁDEŽÍ – Vojkovice
OCENĚNÍ ZA PŘÍSTUP OBCE K SENIORŮM A PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Smečno
DIPLOM ZA PŘIPOMENUTÍ ŽIDOVSKÉ KOMUNITY – Davle
KOLÁČOVÁ CENA – Krušovice
ZLATÁ CIHLA V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
kategorie A)
– klášter s kaplí sv. Jana Křtitele, obec Suchdol, část obce Vysoká
kategorie B) – Hospoda, obec Máslovice
CENA NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV – Vojkovice