„Byli jsme informováni, že dostaneme z rozpočtu Středočeského kraje peníze na výstavbu části splaškové kanalizace." Ty by měly dorazit ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. „Byli jsme mile překvapeni, neboť v první vlně jsme byli zamítnuti," popsala starostka Jitka Vydrová.

Stavět by se začalo v té části obce, která je splašky nejvíce namáhána. „Tedy zhruba tam, kde se všechny větve sbíhají a napojují na čističku. Nová se bude dělat i větev, která je u studny Zdeňka Bradáče," popsala Jitka Vydrová. Tedy v místech, kterých se týká soudní spor.

Připomínáme, že Zdeněk Bradáč viní obec Nezabudice za údajně nekvalitní vodu ve své studni. Jenže před Okresním soudem v Rakovníku Jitka Vydrová před několika měsíci oponovala.

Rozbor v akreditované laboratoři

„Zjistili jsme, že na studnu Bradáčových jsou napojeny i jiné nezabudické domácnosti, a tak jsme koncem roku 2013, tedy po podání žaloby, požádali jednu z nich o odebrání vody 
k rozboru v akreditované laboratoři. Ten prokázal, že bakteriální rozbor je naprosto v pořádku. V pořádku je i rozbor vody ze studny obecní, kde se dělá pravidelně každý rok, a studna je ve stejné vzdálenosti od kanalizace jako studna pana Zdeňka Bradáče," řekla.

V uplynulých několika měsících se nezdařilo spor vyřešit mimosoudní cestou, a to ani za pomoci třetí nezávislé osoby - mediátora. Jednání opět předsedala Jaroslava Lajpertová, která mimo jiné podotkla: „Jelikož se spor týká celé obce, vícero rodin, ustanovila jsem mediátora, který bývá v podobných případech úspěšný. To se ale v našem případě nepodařilo."

Starostka Vydrová při květnovém jednání u soudu popsala, že se obě strany sešly s mediátorem jen jednou: „Navrhla jsem žalobci smírné řešení s tím, že si každý zaplatíme své výdaje, ale doktor Viktor Bradáč na to nepřistoupil. Toto řešení ihned zamítl. Tvrdil, že to dělá v zájmu obce, že by obec mohla spíše získat dotaci na novou kanalizaci a popřel by tak své zásady." 

Bezpředmětná další mediace

Zmocněnec žalující strany Jiří Müller před soudem zopakoval, že žalobce nadále trvá na petitu žaloby. „Považoval tedy další mediaci za bezpředmětnou," vysvětlil Jiří Müller. „Napadlo nás tedy, zda by v nově nastalé situaci, kdy se bude stavět kanalizace nová, pan Bradáč nechtěl stáhnout žalobu. Vždyť se nechal slyšet, že žalobou obci pomáhá, abychom získali dotaci," konstatovala Jitka Vydrová.

Další ústní jednání bylo v květnu odročeno za účelem vypracování znaleckých posudků ohledně kvality vody ve zmíněné studni, a jestli by případné splašky z budovy obecního úřadu mohly tuto studnu znečistit. Už předem ale soudkyně Jaroslava Lajpertová upozornila obě strany, že ten nebude nejlevnější. 

„My i pan Bradáč jsme zaplatili zálohu na jejich vyhotovení. Za obec jsme se jí dotázali, zda už není vypracování znaleckého posudku zbytečné, když se bude stavět kanalizace nová, kterou bychom chtěli dokončit nejpozději do léta příštího roku. Myslíme si, že by to byla ztráta času i peněz," uvedla Jitka Vydrová.

Nenechat se odradit a nevzdat to

Ale zpět ke skvělé zprávě - výstavbě kanalizace. O peníze obec neúspěšně žádala jako člen svazku Vodovody a kanalizace Křivoklátsko od roku 2008. Ze svazku nakonec obec vystoupila, a to konkrétně 18. února 2014. „Rozhodli jsme se jít do toho sami za sebe a podali jsme novou žádost," zavzpomínala Jitka Vydrová.

Po více jak dvou letech se Nezabudičtí konečně dočkali. „Považujeme to za velký úspěch. Chce to prostě se obrnit trpělivostí, nevzdat to a nenechat se odradit," konstatovala Jitka Vydrová.

Potrubí by se mělo položit zatím asi čtvrtina z bezmála dvoukilometrové délky. Spoluúčast na dotaci je pro obec pět procent. „Tu zvládneme zaplatit z rozpočtu. Poslední roky jsme šetřili. Máme našetřeny dva miliony, což je na tak malinkou obec dost peněz. Možná si vezmeme jen malý úvěr, abychom případně měli nějakou finanční rezervu," dodala starostka Vydrová.

Čtěte také: Mediátor nepomohl. Spor o vodu se vrátil před Okresní soud v Rakovníku