Podle náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriela Kovácse (ANO) by to mělo pomoci při výměně starých kotlů emisních tříd I a II s ručním přikládáním za ekologičtější vytápění s pohodlnějším provozem i těm, jimž finanční situace neumožňuje vše zaplatit sami a čekat, až dostanou příspěvek proplácený dodatečně. Dosud si takoví lidé mohli dovolit využít kotlíkové dotace jen za tu cenu, že se zadlužili – případně našli dodavatele ochotného s placením počkat až na dobu vyplacení dotace.

Pro žádosti, které v případě, že navrhovaná pravidla schválí v pondělí krajští zastupitelé, bude možno podávat od 3. června, je připraveno k rozdělení 575 milionů korun. Podle odhadů by to mělo umožnit uspokojit kolem pěti tisíc zájemců. Přesné výpočty nejsou snadné; výše podpory se totiž liší podle zvoleného zdroje tepla. Největší podpory se vyplácejí na tepelná čerpadla (o jejichž pořízení také v minulé dotační vlně byl největší zájem; v rámci takzvané druhé výzvy šlo podle Kovácsových slov o volbu více než 50 procent žadatelů). Dále lze pořizovat plynové kondenzační kotle nebo kotle na biomasu. Kotle na uhlí již podporovány nejsou, a to ani v kombinované variantě pro spalování uhlí a biomasy.

Pravidla pro zálohové vyplácení dotace se zatím dolaďují. Jisté je, že by tahle možnost měla mít věkové omezení – zatím je ale předmětem zvažování, zda má tato nabídka fungovat plošně, nebo jen v těch částech kraje, které mají nejvíc znečištěné ovzduší. Ještě se také řeší, ve které fázi procesu by k zálohové platbě mělo dojít; zřejmě to bude navázáno na závaznou objednávku zařízení. Otevřena je rovněž výše částky vyplácené předem – aktuální úvahy hovoří o 80 až 100 procentech schválené dotace.

V rámci republiky jde podle Kovácsových slov cestou zálohových plateb vedle Středočechů už jen Královéhradecký kraj. Další tři kraje pak ke kotlíkovým dotacím společně se Státním fondem životního prostředí nabídnou úvěr.

V rámci první a druhé výzvy kotlíkových dotací, spojených s vyplácením jedné miliardy korun, byla ve středních Čechách podpořena náhrada více než devíti tisíc starých kotlů modernějšími zařízeními. Spolu s nadcházející třetí vlnou by jejich počet měl stoupnout na 14 tisíc, což podle Kovácsových slov představuje důležitý příspěvek ke zlepšení kvality ovzduší. Hodně starých kotlů nicméně i tak zůstává v provozu – a jejich majitelé budou mít brzy problém. Od září roku 2022 totiž bude provoz kotlů emisní třídy I a II s výkonem nad 10 kW zákonem zakázán.

Odhady z období 2013/14 hovořily o tom, že ve středních Čechách se to týká zhruba 50 tisíc kotlů v rodinných domech. Nyní by jich mohlo zbývat kolem 40 tisíc (když vezmeme v úvahu dosavadní kotlíkové dotace a současně i fakt, že někteří vlastníci se pro výměnu rozhodli sami – kvůli levnějšímu a také podstatně pohodlnějšímu provozu moderních zařízení). Peníze pro dalších pět tisíc jsou už téměř na cestě. Zda po nich budou následovat ještě nějaké dotace, zůstává otázkou.