Spíše se jednalo o nepochopení opatření, připomněla v pátek 5. června Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. Konkrétně byl zaznamenán případ, kdy si v době uzavření školy děti neorganizovaně chodily do budovy pro úkoly – a druhé pochybení spočívalo ve slučování dětí z různých skupin v rámci odpolední družiny. Stačilo upozornit – a pravidla se změnila.

To, že školy věděly, jak si mají počínat, podle zástupce ředitelky středočeských hygieniků Tomáše Vodného souvisí i s tím, že se mnozí ředitelé o nových podmínkách provozu s hygienou radili. „Svůj postup zkonzultovala většina z nich,“ konstatoval v pátek Vodný. „I v této chvíli se snažíme školám v jejich nesnadné situaci spíše radit a pomáhat, než je sankcionovat, na což jejich ředitelé reagují maximální vstřícností při realizaci nezbytných nápravných kroků,“ připomněl.

Ve školní jídelně se děti vidět mohou

- Nejčastěji středočeští hygienici radili ředitelům škol v souvislosti s režimem poskytování stravování. Vyvraceli mylnou domněnku, že ve školní jídelně může být v jednu chvíli pouze jedna skupinka dětí a ostatní musí počkat, až odejdou. Ve skutečnosti se ale jedná o to, že jedna skupinka dětí je sama u výdeje jídla – a poté, co zasedne ke stolům, může k výdeji skupinka druhá.

- Opakované rady se týkaly rozumného používání dezinfekčních přípravků, a to zejména v mateřských školách. Protože by příliš častou aplikací docházelo k podráždění citlivé dětské pokožky, není nutné dětem dezinfikovat ruce při každé příležitosti, ale pouze při vstupu – pak už stačí pravidelné mytí rukou mýdlem a teplou vodou.

- Časté jsou také dotazy na změny ve složení skupin žáků – většinou na přání dětí, které nebyly zařazeny do skupiny, kde mají kamarády. Odpověď je však nepotěší: přesuny možné nejsou; složení musí zůstat po celou dobu platnosti opatření neměnné.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje