„Na podporu aktivit v oblasti realizace plnění cílů Plánu odpadového hospodářství a navyšování výtěžnosti tříděného sběru komunálních odpadů uspořádal EKO-KOM, a.s., v uplynulém roce sérii seminářů pro obce a města o odpadovém hospodářství, Středočeši se také dočkali 633 ks nových nádob na sběr tříděného odpadu, které zdarma zapůjčil EKOKOM obcím, díky tomu bude třídění odpadů pro občany ještě komfortnější.“ řekl Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Zhruba půl milionu korun pak poskytl Středočeský kraj na finanční odměny pro nejlepší obce 15. ročníku soutěže My třídíme nejlépe. Jak informovalo vedení kraje, v kategorii obcí do 499 obyvatel zvítězila obec Samopše, před obcí Okřínek a Třebsko, v kategorii do 1 999 obyvatel dosáhla na nejvyšší příčku obec Sýkořice, druhá byla obec Lety a třetí Horní Bezděkov, v kategorii do 10 000 obyvatel nejlépe třídil Nový Knín, druhou příčku získala obec Velký Osek a třetí město Rudná. V poslední kategorii, městům nad 10 000 obyvatel, tentokrát kraluje královský Beroun, a to s náskokem 490 bodů na druhou Vlašim, která přeskočila třetí Mělník o pouhé 4 body. Nejlepší obce byly dekorovány na opožděném slavnostním vyhlášení 10. září 2020.

Samotné hodnocení je prováděno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Hlavním kritériem v soutěži je množství vytříděného plastu, papíru, skla a kovů v kilogramech připadající na jednoho obyvatele. Plusové body pak soutěžící získávají za oddělený sběr čirého a směsného skla, za sběr nápojových kartonů a za tzv. hustotu sběrné sítě (kolik obyvatel obce či města může využívat jedno průměrné veřejně přístupné sběrné hnízdo). Stejně jako v minulých ročnících se hodnotí období od 4. čtvrtletí roku 2018 do třetího čtvrtletí roku 2019 (včetně). Bodováno bylo celkem 7 kategorií, 4 hlavní a 3 doplňkové – body se pak sčítaly.

Soutěž obcí pořádá Středočeský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Je důležitou součástí motivačních programů podporujících zlepšování životního prostředí kraje.

Pořadí obcí v jednotlivých kategoriích dle počtu obyvatel

Obce do 499 obyvatel
1. Samopše (okres Kutná Hora)
2. Okřínek (Nymburk)
3. Třebsko (Příbram)

Obce od 499 do 1999 obyvatel
1. Sýkořice (Rakovník)
2. Lety (Praha-západ)
3. Horní Bezděkov (Kladno)

Obce (města) od 2000 do 10 000 obyvatel
1. Nový Knín (Příbram)
2. Velký Osek (Kolín)
3. Rudná (Praha-západ)

Města nad 10000 obyvatel
1. Beroun (Beroun)
2. Vlašim (Benešov)
3. Mělník (Mělník)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje