Celkové náklady dosahují 965 tisíc korun, avšak z rozpočtu kraje bude potřeba jen 116 tisíc. Zbývajících 849 tisíc má pokrýt dotace od ministerstva vnitra.

Aby se kraj mohl ucházet o státní podporu na své projekty mající pomoci snižovat zločinnost a zvyšovat pocit bezpečí občanů, musí splnit několik podmínek. S těmi však podle slov radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO) není problém.

„Máme schválenou Koncepci prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 – 2021, pravidelně se schází pracovní skupina prevence kriminality a kraj má i osobu zajišťující agendu koordinátora prevence kriminality,“ vypočetl Bezděk.

Program prevence kriminality Středočeského kraje 2019

- Kraje pro bezpečný internet – preventivně informační videospoty „Pozor na kyberprostor“: náklady 420 000 korun

- „Resocializace recidivistů ve Středočeském kraji“: náklady 240 000 korun

- Podpora systému koordinace prevence kriminality na území Středočeského kraje: náklady 200 000 korun

- Situační prevence jako důležitý nástroj pro snižování trestné činnosti ve Středočeském kraji: náklady 105 000 korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ilustrační foto
S umravněním dělníků z ciziny má pomoci ministerstvo
Národní potravinová sbírka. Ilustrační foto.
Zajišťování darovaného jídla pro chudinu chce kraj podpořit statisíci korun