Práce prorážkou tunelu, jehož budování začalo v prosinci 2018 samozřejmě neskončily. Tunel byl ražen takzvanou Novou rakouskou tunelovací metodou, která spočívá v mechanickém rozpojování horniny a jejím následném jištění primárním ostěním. Tím se podle odborníků aktivují základní vlastnosti horninového masivu.

„Po prorážce tunelu budou zahájeny práce na dobírce jádra tunelu, na izolacích a na sekundárním ostění tunelu,“ řekl při malé slavnosti u jižního portálu generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Tunel Deboreč je kratším ze dvou je jakýmsi dvojčetem tunelu Mezno dlouhého 840 metrů. Nyní se zhotovitel dostal už 350 metrů pod povrch a každý den k nim přidává dva metry.

Soubor staveb na čtvrtém tranzitním koridoru

Modernizace trati Sudoměřice – Votice je jednou z posledních součástí souboru staveb na čtvrtém tranzitním koridoru, který spojuje Německo a Rakousko přes Děčín, Prahu a České Budějovice. Kromě dvou jmenovaných tunelů přibude na dosud jednokolejném úseku druhá kolej a také nová železniční stanice Červený Újezd.

Trasa, která z velké části vybočí ze stávající stopy, bude o dva kilometry kratší než dosud, což společně se zvýšením traťové rychlosti přinese zkrácení jízdních dob expresů mezi Prahou a Táborem na jednu hodinu. Zhotovitelem stavby je společnost OHL ŽS, která realizovala i předešlý úsek Tábor – Sudoměřice se Sudoměřickým tunelem.

Dokončení projektu se předpokládá na začátku roku 2022. Dojde tak k navýšení původní délky realizace zhruba o 12 měsíců, a to především v souvislosti se zahájením výstavby tunelu Mezno pomocí trhacích prací velkého rozsahu. Na jejich povolení se vázalo několik dalších podmínek, které způsobily uvedené zpoždění.

Celkové investiční náklady akce s názvem Modernizace trati Sudoměřice – Votice činí 7 159 049 000 korun bez DPH. Žádost o spolufinancování tohoto projektu v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 z Fondu soudržnosti Evropské unie byla předložena na konci roku 2017. V případě jejího schválení může příspěvek EU činit až 5 151 794 403 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Úsek ze Sudoměřic u Tábora do Votic je součástí čtvrtého tranzitního železničního koridoru, jehož modernizace začala v roce 2005. V současné době jsou již dokončeny ucelené úseky ze Ševětína do Soběslavi, z Doubí u Tábora do Sudoměřic u Tábora, z Votic do Prahy-Hostivaře a také koleje v železničním uzlu České Budějovice.

V plném proudu jsou práce v pražském železničním uzlu, kde vzniká čtyřkolejná trať mezi stanicemi Praha-Hostivař a Praha-Vršovice. Začala již také modernizace úseku ze Soběslavi do Doubí u Tábora. Jako poslední přijde na řadu připravovaná přestavba části koridoru z Nemanic do Ševětína.