Na adrese mujkraj.kr-stredocesky.cz spustil krajský úřad webové stránky, které umožní peníze správně nasměrovat. Podle představ většiny. Líbilo by se vám mít lavičku na oblíbeném vyhlídkovém místě – nebo třeba přímo pod okny? Prosím, zkuste navrhnout její pořízení. Nebo byste raději prolézačky pro dětské hry? Facebooková stránka, již hejtmanství zřídilo pod názvem Můj kraj, dává tip třeba i na cyklostezku. Či vás láká vysadit alej podél polní cesty za vesnicí?

I tak mohou vypadat návrhy, které pak budou dány k posouzení spoluobčanům. Jaké záměry by to podle jejích představ mohly být, naznačila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) už na podzim, kdy se o zavedení participativního rozpočtu rozhodovalo. „Zejména projekty v oblasti výsadby zeleně, bezpečnosti chodců, podpory sborů dobrovolných hasičů, opatření proti suchu – a projekty zaměřené na občanskou vybavenost ve spolupráci s obcemi,“ uvedla, co podle jejích očekávání bude žádáno nejvíc.

Dělení po oblastech i podle velikosti

Na rozdíl od obcí a měst, jež už s participativními rozpočty leckde mají zkušenosti, je posun na úroveň kraje novinkou – a z řad opozice zazněly i nedůvěřivé hlasy. Hejtmanství nicméně už v listopadu připomnělo, že inspirací pro pravidla rozdělování peněz ve středních Čechách se staly zkušenosti se způsobem, jak podařilo zapojit občany v jiném větším celku: v jihomoravské metropoli Brně.

Podle slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO) došlo při vytváření zásad rozdělování 50milionového koláče i na konzultace s neziskovými organizacemi, zejména s Alternativou Zdola. Bylo zásadní najít způsob, jak peníze v rámci celého regionu středních Čech rozdělit spravedlivě. Námitka, která se přímo nabízí, totiž napadne asi každého: pokud o výběru konkrétních projektů rozhodne hlasování občanů, jsou přání lidí z menších vesnic bez šance. Přehlasují je obyvatelé velkých měst.

Nepřehlasují. Zajistí to rozdělování peněz do 26 menších celků, podle takzvaných obcí s rozšířenou působností, přičemž každé teritorium se ještě dělí na podskupiny podle velikosti sídel. Při konečném rozhodování se tedy „nepoperou“ Kladno s Mladou Boleslaví, ale půjde o hlasování sousedů. Navíc se o peníze utkají malí s malými a velcí s velkými. Každá velikostní podskupina už má určenou částku, jež se má v jejím rámci rozdělit na konkrétní projekty (jde o sumy od 400 tisíc korun do 1,5 milionu).

Nejprve návrhy, v květnu hlasování

Na hlasování občanů však dojde až ve druhé polovině května a první půlce června. Během března je čas na předkládání návrhů projektů, což lze udělat jak prostřednictvím nového webu, tak i písemným podáním na adresu krajského úřadu – a také na získávání podpory v podobě „líbí se mi“, potřebné pro postup do užšího výběru. Projekty může navrhnout každý občan starší 18 let, stejně jako obce, příspěvkové organizace či rozmanité spolky, obecně prospěšné společnosti, církve či nadace.

Maximální částka určená na jeden projekt je 400 tisíc korun – a k podmínkám patří také dokončení záměru do roka. Stejně jako souhlas vlastníka a jeho záruka, že dílo bude sloužit lidem nejméně po tři roky. Od dubna se také budou konat setkání s občany.

Krajský participativní rozpočet podle velikostních podskupin

Obec s rozšířenou působností (ORP) Do 499 obyvatel 500 – 2999 obyvatel Nad 3000 obyvatel
Benešov 400 000 900 000 1 100 000
Beroun 400 000 900 000 1 200 000
Brandýs n. L. - St. Boleslav 400 000 1 500 000 1 500 000
Čáslav 400 000 400 000 400 000
Černošice 400 000 1 500 000 1 500 000
Český Brod 400 000 400 000 400 000
Dobříš 400 000 400 000 400 000
Hořovice 400 000 600 000 400 000
Kladno 400 000 1 300 000 1 500 000
Kolín 400 000 1 300 000 1 300 000
Kralupy nad Vltavou 400 000 400 000 700 000
Kutná Hora 400 000 500 000 1 000 000
Lysá nad Labem 400 000 400 000 800 000
Mělník 400 000 700 000 700 000
Mladá Boleslav 600 000 900 000 1 500 000
Mnichovo Hradiště 400 000 400 000 400 000
Neratovice 400 000 400 000 700 000
Nymburk 400 000 600 000 700 000
Poděbrady 400 000 400 000 500 000
Příbram 500 000 600 000 1 500 000
Rakovník 400 000 800 000 800 000
Říčany 400 000 1 400 000 1 000 000
Sedlčany 400 000 400 000 400 000
Slaný 400 000 400 000 700 000
Vlašim 400 000 400 000 400 000
Votice 400 000 400 000 400 000


Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; částky uvedené v korunách (Kč)

Starosta Slaného Martin Hrabánek: Dobré projekty v koši nekončí  

Už několik let si ve Slaném vychvalují obyvatelé možnost zapojit se do takzvaného participativního rozpočtu. Podle starosty města Martina Hrabánka se vždy sejdou zajímavé projekty. Ty, na které se nedostane, a jsou pro město zajímavé, nekončí podle starosty města v koši, ale v dalším rozpočtu města.

Pane starosto, jak je těžké zřídit participativní rozpočet?
Spustit není příliš náročné. Jde o to vyčlenit peníze v rozpočtu a připravit pravidla. Ve Slaném jsme nebyli zdaleka první, kdo zaváděl, mohli jsme se inspirovat u jiných měst a pravidla uzpůsobit.

V čem vidíte výhody takového rozpočtu?
Jednou z výhod participativního rozpočtu je nejen aktivní zapojení lidí do dění ve městě, ale také si lidé uvědomí, jak je náročné připravit kvalitní projekt. Je zde opravdu velmi nutná úzká spolupráce s úřadem.

Jak moc velký je zájem ze strany obyvatel?
Průměrně nám dorazí zhruba devět projektů.

Ty, na které se nedostane, končí v koši?
Kdepak. Pokud se jedná o dobrý projekt, pak se snažíme jej zařadit do následujícího rozpočtu a je realizován městem. V koši tak dobré projekty rozhodně nekončí.

Objevily se ve městě nějaké kritické ohlasy?
Jedná se o projekty, které navrhují místní obyvatelé a většinou pak slouží všem - například realizovaná fitness stezka či pumptracková dráha. Takže kritiku jsem nezaznamenal.