Je to přesně naopak, sdělil Deníku člen myslivecké komise Českomoravské myslivecké jednoty Tomáš Kušta. Domněnky, že by parné počasí mohlo účinnost pachových ohradníků snižovat, jsou zcela liché. „V horkých dnech je jejich účinnost nejvyšší. Neúčinné jsou při mrazech,“ shrnul poznatky odborníků.

Deníku odpověděl i na další otázky objevující se kolem nárazů aut do divoce žijících zvířat.

Může mít vliv, že by zvěř byla omámena některou z plodin pěstovaných na polích?
Určitě ne.

Objevují se úvahy o dopadech přechodu na letní čas, kdy řidiči mířící do zaměstnání vlastně vyjíždějí do přírody hodinu dřív…
Nehody rozhodně ovlivňuje pohybová aktivita zvěře. Ta je u srnčí zvěře (což je pravděpodobně přibližně 80 procent případů nehod, kde vzniká škoda na majetku či dojde ke zranění osob – a v nejhorších případech i k úmrtí) nejvyšší právě při soumraku a svítání. Zvěř je tedy nyní velice aktivní právě v období, kdy je relativně vysoká intenzita dopravy.

Nemohl by nárůst počtu nehod souviset s obdobím vyvádění mláďat?
Příčinou vysokých počtů nehod v tomto období (duben, květen) může být rozptyl mladých jedinců a jejich vyhánění po zimním období.

Kde jsou rizika setkání se zvířaty nejvyšší?
Významnou příčinou nehod je zarostlé okolí pozemních komunikací, což způsobuje, že řidič často zvěř zpozoruje na poslední chvíli. Není tak dodrženo bezpečnostní pravidlo „Vidět (zvěř) a být viděn (zvěří)“. Každý řidič by si měl uvědomit, že v případech, kde vegetace zasahuje až k okraji silnice, hrozí riziko vyskočení zvěře z krytu na cestu před jedoucí vozidlo. Je nezbytné, aby v tomto období řidiči dbali zvýšené opatrnosti v úsecích, kde vegetace zasahuje až k okraji vozovky. Přirozené prostředí zvěře se neustále mění – například ztrátou biotopů zástavbou, rušivými vlivy – čímž může být pohybová aktivita zvěře ovlivněna. Významnou roli na pohyb zvěře v okolí pozemních komunikací dále může mít atraktivita pěstovaných plodin. Zároveň se v některých lokalitách zvyšují počty spárkaté zvěře. Také se zvyšuje intenzita provozu, řidiči překračují povolené rychlosti a nerespektují dopravní značky, jež upozorňují na úseky s častými nehodami se zvěří.

Měl byste i další obecnou radu pro motoristy, kteří sami nemají mysliveckou zkušenost?
Řidič by měl vždy zpomalit, když vidí kus u silnice. Je vysoká pravděpodobnost, že nebude sám.