„Převážná část lokalit – včetně nejfrekventovanějších rekreačních oblastí Středočeského kraje, vodních nádrží Orlík a Slapy – má vodu výbornou a přímo vybízející ke koupání. Snad jen by měla být o něco teplejší,“ pochválil Mandík. A někde je při březích také hladina znečištěna navátým pylem, což však nejspíš zmizí po deštích ohlášených na sobotu.

Neplatí to ale všude. Úplně na jedničku voda není na několika místech, kde slunečné počasí podpořilo zvýšený růst fytoplanktonu, což se projevuje sníženou průhledností vody. Mandík nicméně upozorňuje, že to vlastně nepřekvapí: jde o lokality, kde je tento problém známý i z minulých sezon: přírodní koupaliště Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku, Jezero Poděbrady na Nymbursku a rybník Vyžlovka na Praze-východ. Ani zde však nic, s výjimkou teploty vody, vodním radovánkám nebrání.

Hygienici prověřují větší lokality s velkou návštěvnickou oblibou; o testování vody na koupalištích se postarají jejich provozovatelé předtím, než se rozhodnou zahájit sezonu. Tak to chodí každý rok. V něčem však bude letošní léto odlišné: i při koupání se uplatní opatření proti šíření koronaviru. Jak je to u vody s rouškami, upozorní i přímo v koupacích oblastech informační panely; aktuálně jsou povinné s výjimkou koupání či slunění na podložce. Dodržovat je však třeba i zákaz shlukování a respektovat nařízení o dodržování odstupů.

Koronavirová pravidla v koupacích oblastech
- Návštěvníci by měli zvážit zdravotní stav svůj nebo svých dětí. Pokud se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, s ohledem na ostatní by neměli vstupovat do vody – zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání a podobně.
- Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především týkající se shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek či jiných ochranných prostředků dýchací cest, pohybovat se v lokalitě nejvýše v aktuálně stanoveném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.
- Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků či rodinných příslušníků měly dodržovat dvoumetrovou distanční vzdálenost.
- Povinni nosit roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest jsou návštěvníci vodních ploch při jakémkoliv pohybu v této oblasti; s výjimkami jsou pobyt na podložce nebo lehátku, chůze k dosažení vstupu do vody a vlastní koupání. Dohled nad koupajícími se dětmi z břehu už k výjimkám nepatří.
- Je-li v areálu k dispozici WC pro návštěvníky, je při jeho použití potřeba dodržovat zvýšenou osobní hygienu; po použití WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem nebo použití dezinfekčního prostředku.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje