Kvalita je vidět

Příznivý výsledek se dal očekávat ještě předtím, než se do práce pustila laboratoř, vyplývá ze slov vedoucího oddělení hygieny obecné a komunální příbramského územního pracoviště středočeské hygieny Luboše Mandíka. „Již přímo při odběrech bylo viditelné, že vody neobsahují větší množství fytoplanktonu, který by se negativně projevil v průhlednosti,“ konstatoval. S tím, že prvotní příznivý dojem plynoucí z dobrého vizuálního hodnocení při odběrech prováděných před týdnem následně potvrdily výsledky laboratorních rozborů.

Mandík připustil, že v porovnání s rozbory prováděnými před dvěma týdny se obsah sinic sice mírně zvýšil, avšak na kvalitu vody to nemělo nijak zásadní dopad. A v extrémně teplém a slunečném počasí rozvoj fytoplanktonu nepřekvapí. Závěr je přitom jednoznačný – a to ten téměř nejpříznivější, jaký vůbec existuje. Na většině monitorovaných lokalit (včetně hlavních rekreačních oblastí v kraji, jimiž jsou přehradní nádrže Orlík a Slapy) je kvalita vody výborná; většinou je hodnocena stupněm 1: voda vhodná ke koupání.

Jediná dvojka v kraji

Jedničku nyní dostalo i přírodní koupaliště ve Vyžlovce na Praze-východ, které po prvním odběru vzorků v polovině května zahajovalo sezonu na dvojce. Jeden stupeň 2, označující vodu vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, se však v kraji přece jen uplatnil: na Mladoboleslavsku, na přírodním koupališti v Bakově nad Jizerou. Tam rozvoj fytoplanktonu snížil průhlednost.

Některé další sledované lokality na Mladoboleslavsku zatím nebyly hodnoceny. Jedná se o malá místní koupaliště s vlastním provozovatelem, která na počátku minulého týdne, kdy se podle předem stanoveného termínového kalendáře odebíraly vzorky, ještě nezahájila provoz. Totéž platí pro některá sledovaná místa na Příbramsku.

Další kontroly vody ke koupání plánuje monitorovací kalendář hygieniků na 11. červen.

Jedničky pro vodu ke koupání
* Nejpříznivějším stupněm 1 (voda vhodná ke koupání) jsou hodnoceny koupaliště, koupací místa a oblasti:
- Na Benešovsku VN Slapy-Měřín, VN Slapy-Nová Rabyně a VN Slapy-Nová Živohošť
- Na Kolínsku Hradišťko I
- Na Mladoboleslavsku Bělá pod Bezdězem
- Na Nymbursku jezero Poděbrady a jezero Ostrá
- Na Praze-východ Lhota (vzorek ze 14. května), přírodní koupaliště Vyžlovka, Proboštská jezera a jezero Konětopy (vzorek ze 14. května)
- Na Praze-západ VN Slapy-Ždáň
- Na Příbramsku VN Slapy-Živohošť, VN Slapy-Županovice, Nový rybník (vzorek ze 14. května), VN Orlík-Lavičky, VN Orlík-Popelíky, VN Orlík-Trhovky a VN Orlík-Podskalí
- Na Rakovnicku Tyršovo koupaliště (vzorek ze 29. května)

* Stupněm 2 je kvůli zhoršeným smyslově postižitelným vlastnostem vody (snížené průhlednosti) aktuálně hodnocena jediná středočeská lokalita:
- Na Mladoboleslavsku písník Bakov nad Jizerou

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje podle vzorků odebíraných 28. května