V pátek 5. srpna to připomněla Marta Nováková z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice. Většina sledovaných koupacích oblastí má vodu na výborné úrovni, konstatovala. „Například lokality ve středočeské části vodní nádrže Orlík (Popelíky, Lavičky, Trhovky a Podskalí), kde průhlednost dosahuje až do 2,5 metru, nebo na většině sledovaných profilech na přehradní nádrži Slapy (Ždáň, Měřín, Nová Rabyně, Nová Živohošť),“ upozornila na lokality na hojně navštěvovaných přehradách, jejichž vzorky odebrané v tomto týdnu skvěle obstály při laboratorních rozborech.

Nadějné vyhlídky ostatně naznačovaly už samotné odběry: vizuální hodnocení přímo na místě slibovalo velmi dobrou kvalitu. Laboratorní analýzou odebraných vzorků se toto očekávání potvrdilo.

Jedna čtyřka a čtyři trojky v kraji

Za problémovější by se aktuálně dalo označit jediné ze sledovaných míst. Stupněm 4 na pětibodové škále podobné školnímu známkování je stejně jako po rozborech v minulém týdnu hodnoceno jezero Ostrá na Nymbursku. Kvůli výskytu sinic hygienici zdejší vodu označují jako nevhodnou ke koupání. Trojky s tím, že vnímavým jedincům (jimiž jsou zejména lidé s citlivou pokožkou, alergici, malé děti a těhotné ženy) se po koupání doporučuje sprcha, dostaly v rámci Středočeského kraje celkem čtyři sledované lokality.

Patří k nim dvě koupací oblasti na Slapech v příbramském okrese, a to Županovice, kde zvýšený výskyt sinic potvrdil rozbor opakovaně, a Stará Živohošť, kde se kvalita vody zhoršila: od posledního měření došlo k nárůstu podílu sinic.

Trojka pak patří také Proboštským jezerům na Praze-východ, kde se objevuje vodní květ a je zde i vysoký obsah chlorofylu. Nově je stupněm 3 hodnoceno rovněž Tyršovo koupaliště v Rakovníku. „Z důvodu vysokého obsahu fytoplanktonu tvořeného především řasami, kdy dochází ke zvýšení obsahu chlorofylu – a voda na této lokalitě má proto sníženou průhlednost,“ upřesnila k Rakovníku Nováková.

Jestliže jsou další tři lokality hodnoceny stupněm 2, hygienička ujišťuje, že koupání je tam zcela bezproblémové. Pouze je voda na pohled méně lákavá: vlivem k nárůstu množství fytoplanktonu má mírně zhoršenou průhlednost. Jedná se o písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, Pilský rybník u Monínce na Příbramsku a přírodní koupaliště Vyžlovka na Praze-východ. To si navzdory sníženému hodnocení zaslouží pochvalu: kvalita jeho vody se zlepšila, když poklesl obsah sinic.

Nejnavštěvovanější místa nabízejí kvalitu

Nováková nicméně opakuje, že na podstatné části sledovaných lokalit v rámci Středočeského kraje kvalita vody stále zůstává na dobré úrovni. „Na všech sledovaných koupacích místech v příbramské části přehradní nádrže Orlík došlo oproti poslednímu vzorkování ke snížení obsahu sinic a chlorofylu a voda byla na všech čtyřech koupacích místech hodnocena stupněm 1. Rovněž na nádrži Slapy, která je významnou a hojně navštěvovanou rekreační oblastí, je kvalita vody výborná a na většině sledovaných místech je hodnocena stupněm 1,“ odkázala hygienička na přehrady Vltavské kaskády, které jsou nyní v obležení rekreantů.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Na kvalitní vodu ke koupání s hodnocením stupněm 1 hygienička výslovně upozorňuje také na jezeru Poděbrady. „Také patří k rekreačně velice vytíženým místům,“ konstatovala Nováková.